Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B20.Oppmøtestatus
Sist endret: 04.05.2018
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Status for oppmøte ved sentralt gitt eksamen og lokalt gitt eksamen.

Gyldige koder

Avlagt
Dokumentert fravær
Ikke dokumentert fravær
Manglende besvarelse

Utfyllende kommentar

Fravær fra eksamen blir regnet som dokumentert når eleven eller privatisten er hindret fra å møte til eksamen, hindringen ikke er forventet og han eller hun ellers ikke kan lastes for hindringen. Eleven eller privatisten må kunne legge frem dokumentasjon på dette jf forskrift til opplæringslova § 3-35.
 

PAS har disse kodene for sentralt gitt eksamen:

Deltatt (ligger som default)
Ikke deltatt
Syk

Elev/privatist som har gyldig sykefravær kan være registrert med "Syk" i PAS. Disse skal ha ført "Dokumentert fravær" i SAS. Det er mulig eleven/privatisten først leverer dokumentasjon på gyldig fravær etter at eksamensresultatet er overført til SAS (dvs er overført fra PAS til SAS som "Ikke deltatt"). I slike tilfeller må oppmøtestatus rettes i SAS. 


Manglende besvarelse benyttes av sensor dersom de mangler eksamensoppgaven. I slike tilfeller må sensor ta kontakt med aktuell fylkeskommune for avklaring.


For sentral gitt eksamen kommer koden fra PAS til SAS. For lokal gitt eksamen må koden registreres inn i SAS.

Ikke møtt (IM) til eksamen krever påført riktig FAM-kode.

Navn i andre systemer

Extens Oppmøtestatus
SATS Oppmøtestatus
iSkole Oppmøte
VIGO Voksen Ikke i bruk i Vigo Voksen
VIGO Oppmøte-status


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
8 B20 Oppmøtestatus 05.05.2017
7 B20 Oppmøtestatus 02.05.2016
6 B20 Oppmøtestatus 13.05.2015
5 B20 Oppmøtestatus 16.05.2014
4 B20 Oppmøtestatus 25.04.2013
3 B20 Oppmøtestatus 30.04.2012
2 B20 Oppmøtestatus 15.04.2011
1 B20 Oppmøtestatus 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no