Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
C17.Netto verdiskapningstid
Sist endret: 05.08.2013
Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Definisjon Brutto verdiskapningstid minus fradrag verdiskapningstid
Gyldige koder

Angis i måneder. Kan være med desimaler.

Utfyllende kommentar

Beregnet felt ut fra registrerte fradrag på kontrakt (grunnlag læretid)

Brutto verdiskapningstid
Den totale andelen av læretidens omfang som er definert som verdiskapningstid i læreplanen for programområdet. Jfr. Rundskriv Udir–01-2017 vedlegg 1.

Fradrag verdiskapningstid
Antall måneder fradrag i verdiskapningstid i bedrift. (Beregnet felt som følge av fradragsregistrering)

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 29 Netto verdiskapningstid
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

Navn i andre systemer
Vigo N v/oppl.tid (felt 1) vises i o2S001 Vedlikehold personoppl. under Kontrakter.

Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
1 C17 Netto verdiskapningstid 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no