Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
Tema:
Søk:
Liste detaljer
Vis i PDF


Antall: 30
Kode Tittel Definisjon Sist endret
C Fagopplæring
C01 Avgiverfylke Det fylket som har registrert gjeldende søker, kontrakt og/eller prøve. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C02 Telledato Telledato er den offisielle dato det hentes ut statistikk fra. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C03 Hjemstedsfylke Fylkesnummer i forhold til personens folkeregisteradresse. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C04 Organisasjonsnummer Bedriftens organisasjonsnummeret som ligger i enhetsregisteret. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C05 Læretid fra

Startdato på lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt og fagopplæring i skole (Vg3). Startdato skal være den dato lærlingen/lærekandidaten og bedriften er enig om at opplæringen/verdiskapningen i bedriften starter.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C06 Læretid til Beregnet sluttdato for lærekontrakt/opplæringskontrakt. Blir beregnet i forhold til startdato og netto læretid. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C07 Avbrudd fra Dato for når avbruddet på en lærekontrakt/opplæringskontrakt starter. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C08 Avbrudd til Dato for når avbruddet på en lærekontrakt/opplæringskontrakt opphører. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C10 Kontrakt avsluttet dato

Dato for avslutning av kontrakt.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C11 Hevet av

Hvilken kontraktspart har ønsket/søkt om heving av kontrakt.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C12 Avslutningskode Årsak til avslutning/heving av en lærekontrakt/opplæringskontrakt 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C13 Kontraktstype Type kontrakt som beskriver kompetansemål og opplæringsløp 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C14 Godkjentdato Dato for fylkeskommunens godkjenning av kontrakt 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C16 Netto læretid Læretid i antall måneder for kontrakt, etter fradrag. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C18 Netto opplæringstid Netto læretid minus verdiskapningstid 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C19 Tilskuddsordning Angir tilskuddstype/størrelse 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C20 Stillingsprosent Læretid i prosent av 100% «stilling» 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C21 Refusjonsfylke Det fylket som skal betale for lærlingen/lærekandidaten. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C23 Prøvekandidattype Resultat av opplæringsform forut for prøve. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C24 Prøvenummer Nummer på prøve per person per fylke. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C25 Prøvedato Dato for avlagt prøve 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C26 Prøvestatus Resultat av avlagt prøve - Praktisk prøve + teori. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C27 Produksjonsdato

Dato filen ble kjørt ut.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C28 Næringskode bedrift/skole Bedriftens/skolens næringskode fra Enhetsregisterert 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C29 Sektorkode bedrift/skole Bedriftens/skolens sektorkode fra Enhetsregisteret 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C32 Åpent avbrudd

Avbruddsdato tom 31.12.2099.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C33 Ønskenummer

Søkers prioritering av programområde med skole eller fagopplæring i aktuelt fylke.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C34 Ønskestatus

Kode for status på aktuelt ønske.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C35 Forslagsnummer

Forslag til bedrifter som ligger på hvert ønske.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C36 Forslagsstatus

Behandlingsstatus for hvert forslag.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no