Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

Bakgrunn

I januar 2008 nedsatte Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene gjennom arbeidet med VIGO Sentralbase og Statistisk sentralbyrå en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en Registreringshåndbok med definisjoner av sentrale begreper ved innhenting av statistikk i videregående opplæring.


Arbeidsgruppa hadde en bred sammensetning med representanter fra de tre skoleadministrative systemene (Sats, Extens og iSkole), en representant fra Jærtek (VIGO Voksen), tre representanter fra VIGO (en fra IST, en fra fylkeskommunene med ansvar for Inntak og en fra fylkeskommunene med ansvar for fagopplæring), en representant fra SSB (Statistisk sentralbyrå) og representant fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg innkalte definisjonsgruppa ytterligere fagpersoner til møter ved behov. 


Det mest sentrale suksesskriteriet for god kvalitet på statistikken er at Registreringshåndboken blir kjent og brukt av skoler og skoleeiere. Videre at Registreringshåndboken oppdateres kontinuerlig og at den til enhver tid siste versjonen benyttes. Registreringshåndboken ble gjort kjent for alle fylkene høsten 2009 og tatt i bruk 2010.

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no