Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

Endringslogg

Versjon Kode Tittel Endring Sist endret
2 01 Vedlegg 1 Regler for beregning av elevstatus i vigo Henvisning til eget dokument 05.06.2013
2 02 Vedlegg 2 Fullførtkoder i kunnskapsløftet - Presisering 20.08.2013
1 03 Vedlegg 3 Regler for registrering av spesialundervisning pr 20-08-2013 20.08.2013
4 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 25.04.2013
11 A01 Fødselsnummer Ingen endringer 06.05.2020
3 A01 Fødselsnummer Endret i definisjon og utfyllende kommentar. 30.04.2012
14 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2023
10 A01 Fødselsnummer Endret i Utfyllende kommentar 10.05.2019
2 A01 Fødselsnummer Endret utfyllende kommentar 15.04.2011
12 A01 Fødselsnummer Ingen endringer 19.05.2021
5 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
7 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2016
13 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
6 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 13.05.2015
8 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2017
9 A01 Fødselsnummer Ingen endringer. 04.05.2018
3 A02 Utdanningsprogram Endret i definisjon og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
10 A02 Utdanningsprogram Endret i Utfyllende kommentar. Oppdatert linker. 06.05.2020
9 A02 Utdanningsprogram Oppdatert linker. Tatt bort tekst i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
1 A02 Utdanningsprogram Ny variabel fra 15.4.2011 Plasseres som A02 15.04.2011
7 A02 Utdanningsprogram Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 11.08.2017
11 A02 Utdanningsprogram Oppdatert linker. 19.05.2021
4 A02 Utdanningsprogram Oppdatert linker. 16.05.2014
2 A02 Utdanningsprogram Endret i definisjon. 30.04.2012
6 A02 Utdanningsprogram Endre i definisjon og oppdatert linker. 02.05.2016
12 A02 Utdanningsprogram Ingen endringer. 05.05.2022
5 A02 Utdanningsprogram Endtret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 13.05.2015
8 A02 Utdanningsprogram Oppdatert linker. 04.05.2018
13 A02 Utdanningsprogram Ingen endringer. 02.05.2023
4 A03 Programområdekode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
11 A03 Programområdekode Endret i Utfyllende kommentar. 06.05.2020
14 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert lenker. 02.05.2023
10 A03 Programområdekode Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 A03 Programområdekode Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. Endret plassering til A03 15.04.2011
8 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
12 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
5 A03 Programområdekode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 16.05.2014
3 A03 Programområdekode Endret i definisjon og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
13 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
6 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar. 13.05.2015
9 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar. 04.05.2018
5 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar. 20.08.2013
12 A04 Fagkode Endret i Utfyllende kommentar. 06.05.2020
15 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert lenker. 02.05.2023
11 A04 Fagkode Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 A04 Fagkode Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. Endret plassering til A04. 15.04.2011
9 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
13 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
6 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
3 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
8 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
14 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
7 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
10 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
4 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 25.04.2013
5 A05 Fagtype Endret i utfyllende kommentar. 20.08.2013
12 A05 Fagtype Oppdatert linker. 06.05.2020
15 A05 Fagtype Endret i utfyllende kommentar og oppdatert lenker. 02.05.2023
11 A05 Fagtype Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 10.05.2019
2 A05 Fagtype Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. Endret plassering til A05 15.04.2011
9 A05 Fagtype Endret i gyldige koder og oppdatert linker. 11.08.2017
13 A05 Fagtype Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
6 A05 Fagtype Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
8 A05 Fagtype Oppdatert linker. 02.05.2016
3 A05 Fagtype Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
14 A05 Fagtype Oppdatert lenke. 05.05.2022
7 A05 Fagtype Oppdatert linker. 13.05.2015
10 A05 Fagtype Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
4 A05 Fagtype Endret i definisjon, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
1 A06 Vigo skolenummer Ny variabel fra og med april 2013. 25.04.2013
8 A06 VIGO skolenummer Endret i Utfyllende kommentar. 06.05.2020
7 A06 VIGO skolenummer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
9 A06 VIGO skolenummer Endret i definisjon og utfyllende kommentar. 19.05.2021
2 A06 Vigo skolenummer Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
11 A06 VIGO skolenummer Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2023
4 A06 VIGO skolenummer Endret i definisjon. 02.05.2016
10 A06 VIGO skolenummer Endret i definisjon. 05.05.2022
3 A06 Vigo skolenummer Ingen endringer 13.05.2015
5 A06 VIGO skolenummer Ingen endringer 05.05.2017
6 A06 VIGO skolenummer Ingen endringer 04.05.2018
1 A07 Organisasjonesnummer Ny variabel fra og med april 2013. 25.04.2013
8 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer 06.05.2020
7 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer 10.05.2019
9 A07 Organisasjonsnummer Endringer i utfyllende kommentar. 19.05.2021
2 A07 Organisasjonsnummer Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
4 A07 Organisasjonsnummer Oppdatert linker. 02.05.2016
11 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer. 02.05.2023
10 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer. 05.05.2022
3 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer. 13.05.2015
5 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer 05.05.2017
6 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer 04.05.2018
4 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 25.04.2013
11 B01 Ajourholdskode Ingen endringer. 06.05.2020
14 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2023
10 B01 Ajourholdskode Ingen endringer. 10.05.2019
2 B01 Ajourholdskode Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
12 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
5 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
7 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2016
3 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
13 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
6 B01 Ajourholdskode Ingen endringer. 13.05.2015
8 B01 Ajourholdskode Ingen endringer 05.05.2017
9 B01 Ajourholdskode Ingen endringer. 04.05.2018
4 B02 Startdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 25.04.2013
11 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 06.05.2020
14 B02 Startdato på programområdet Oppdatert lenke. 02.05.2023
10 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 10.05.2019
2 B02 Startdato på programområdet Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
12 B02 Startdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
5 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 16.05.2014
7 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 02.05.2016
3 B02 Startdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
13 B02 Startdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
6 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 13.05.2015
8 B02 Startdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2017
9 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 04.05.2018
4 B03 Startdato på faget Endret i navn i andre systemer. 25.04.2013
11 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 06.05.2020
14 B03 Startdato på faget Endret i utfyllende kommentar og oppdatert lenker. 02.05.2023
10 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 10.05.2019
2 B03 Startdato på faget Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
12 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 19.05.2021
5 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 16.05.2014
7 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 02.05.2016
3 B03 Startdato på faget Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
6 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 13.05.2015
13 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 05.05.2022
8 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 05.05.2017
9 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 04.05.2018
4 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 25.04.2013
11 B04 Avbruddsdato på programområdet Ingen endringer. 06.05.2020
14 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar og oppdatert lenke. 02.05.2023
10 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 B04 Avbruddsdato på programområdet Sluttdato endret til avbruddsdato. Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
12 B04 Avbruddsdato på programområdet Endring i utfyllende kommentar. 19.05.2021
5 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 16.05.2014
7 B04 Avbruddsdato på programområdet Ingen endringer. 02.05.2016
3 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
13 B04 Avbruddsdato på programområdet Endring i utfyllende kommentar. 05.05.2022
6 B04 Avbruddsdato på programområdet Ingen endringer. 13.05.2015
8 B04 Avbruddsdato på programområdet Ingen endringer. 05.05.2017
9 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 04.05.2018
4 B05 Avbruddsdato på faget Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 25.04.2013
11 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer. 06.05.2020
14 B05 Avbruddsdato på faget Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2023
10 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer. 10.05.2019
2 B05 Avbruddsdato på faget Sluttdato er endret til avbruddsdato, Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
12 B05 Avbruddsdato på faget Endring i utfyllende kommentar. 19.05.2021
5 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer. 16.05.2014
7 B05 Avbruddsdato på faget Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2016
3 B05 Avbruddsdato på faget Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
13 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer. 05.05.2022
6 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer. 13.05.2015
8 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer 05.05.2017
9 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer 04.05.2018
4 B06 Avbruddsårsak Endret i navn i andre systemer. 25.04.2013
14 B06 Avbruddsårsak Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 02.05.2023
10 B06 Avbruddsårsak Endringer i Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
11 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 06.05.2020
2 B06 Avbruddsårsak Tittel endret til avbruddsårsak. Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
12 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 19.05.2021
5 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 16.05.2014
3 B06 Avbruddsårsak Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
13 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 05.05.2022
6 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 13.05.2015
7 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 02.05.2016
9 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 04.05.2018
8 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 05.05.2017
5 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 02.12.2013
11 B07 Fagstatus Ingen endringer. 06.05.2020
14 B07 Fagstatus Endret i utfyllende karakter og oppdatert lenker. 02.05.2023
10 B07 Fagstatus Endret i Gyldige koder, Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 10.05.2019
2 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
9 B07 Fagstatus Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
12 B07 Fagstatus Endring i utfyllende kommentar. 19.05.2021
6 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B07 Fagstatus Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
8 B07 Fagstatus Oppdatert linker. 02.05.2016
7 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
13 B07 Fagstatus Endring i utfyllende kommentar. 05.05.2022
4 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
5 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 20.08.2013
12 B08 Elevstatus Oppdatert linker. 06.05.2020
15 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert lenker. 02.05.2023
11 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar 10.05.2019
2 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
9 B08 Elevstatus Ingen endringer. 11.08.2017
13 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder. 19.05.2021
6 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 16.05.2014
8 B08 Elevstatus Endret utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
3 B08 Elevstatus Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
14 B08 Elevstatus Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
7 B08 Elevstatus Endret utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
4 B08 Elevstatus Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
10 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar 04.05.2018
4 B09 Elevtimer Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 25.04.2013
14 B09 Elevtimer Ingen endringer. 02.05.2023
10 B09 Elevtimer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
11 B09 Elevtimer Ingen endringer. 06.05.2020
2 B09 Elevtimer Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
8 B09 Elevtimer Ingen endringer. 05.05.2017
12 B09 Elevtimer Ingen endringer. 19.05.2021
5 B09 Elevtimer Ingen endringer. 16.05.2014
7 B09 Elevtimer Ingen endringer. 02.05.2016
3 B09 Elevtimer Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
6 B09 Elevtimer Endret i utfyllende kommentar. 13.05.2015
13 B09 Elevtimer Endring under utfyllende kommentar. 05.05.2022
9 B09 Elevtimer Endret i Utfyllende kommentar. 04.05.2018
5 B10 Spesialundervisning Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 20.08.2013
15 B10 Spesialundervisning Ingen endringer. 02.05.2023
11 B10 Spesialundervisning Endret i utfyllende kommentar. 10.05.2019
12 B10 Spesialundervisning Ingen endringer. 06.05.2020
2 B10 Spesialundervisning Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
13 B10 Spesialundervisning Endring i utfyllende kommentar. 19.05.2021
6 B10 Spesialundervisning Endret i definisjon, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B10 Spesialundervisning Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
8 B10 Spesialundervisning Oppdatert linker. 02.05.2016
7 B10 Spesialundervisning Endret i definisjon, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
14 B10 Spesialundervisning Ingen endringer. 05.05.2022
9 B10 Spesialundervisning Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
4 B10 Spesialundervisning Oppdatert linker. 25.04.2013
10 B10 Spesialundervisning Oppdatert linker. 04.05.2018
4 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Oppdatert linker. 25.04.2013
11 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Ingen endringer. 06.05.2020
14 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endringer i utfyllende kommentar 02.05.2023
10 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
12 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endringer i utfyllende kommentar 19.05.2021
5 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
13 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endringer i utfyllende kommentar 05.05.2022
8 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Oppdatert linker. 04.05.2018
4 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 25.04.2013
11 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i utfyllende kommentar. 06.05.2020
14 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Oppdatert lenker. 02.05.2023
10 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 10.05.2019
2 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
12 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
5 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
13 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Oppdatert lenker. 05.05.2022
8 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 11.08.2017
9 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Oppdatert linker. 04.05.2018
4 B13 Karaktertermin Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
11 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 06.05.2020
14 B13 Karaktertermin Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2023
10 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 10.05.2019
2 B13 Karaktertermin Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
12 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 19.05.2021
5 B13 Karaktertermin Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
3 B13 Karaktertermin Ingen endringer 30.04.2012
7 B13 Karaktertermin Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 13.05.2015
13 B13 Karaktertermin Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
8 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 05.05.2017
9 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 04.05.2018
4 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
11 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Ingen endringer. 06.05.2020
10 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Ingen endringer. 10.05.2019
2 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
12 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Ingen endringer. 19.05.2021
5 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
3 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Ingen endringer. 13.05.2015
13 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
8 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
9 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Ingen endringer. 04.05.2018
14 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Ingen endringer. 02.05.2023
4 B15 Eksamensform Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
11 B15 Eksamensform Oppdatert link. 06.05.2020
10 B15 Eksamensform Engen endringer. 10.05.2019
2 B15 Eksamensform Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
12 B15 Eksamensform Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
7 B15 Eksamensform Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
5 B15 Eksamensform Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B15 Eksamensform Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
6 B15 Eksamensform Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
13 B15 Eksamensform Ingen endringer. 05.05.2022
9 B15 Eksamensform Oppdatert linker. 04.05.2018
8 B15 Eksamensform Ingen endringer. 05.05.2017
14 B15 Eksamensform Ingen endring. 02.05.2023
4 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 25.04.2013
11 B16 FAM-kode Ingen endringer. 06.05.2020
10 B16 FAM-kode Endret i Gyldige koder. 10.05.2019
12 B16 FAM-kode Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
7 B16 FAM-kode Endret i gyldige koder og oppdatert linker. 02.05.2016
5 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B16 FAM-kode Endret i gyldige koder 30.04.2012
6 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 13.05.2015
13 B16 FAM-kode Ingen endring. 05.05.2022
2 B16 FAM-kode Fjernet tekst fra utfyllende kommentar 15.04.2011
8 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 04.05.2018
14 B16 FAM-kode Ingen endring. 02.05.2023
4 B17 FAM-merknad Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 25.04.2013
11 B17 FAM-merknad Ingen endringer. 06.05.2020
10 B17 FAM-merknad Endret i Gyldige koder. 10.05.2019
12 B17 FAM-merknad Oppdatert linker. 19.05.2021
7 B17 FAM-merknad Endret i gydlige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
5 B17 FAM-merknad Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B17 FAM-merknad Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
6 B17 FAM-merknad Oppdatert linker. 13.05.2015
13 B17 FAM-merknad Ingen endring. 05.05.2022
2 B17 FAM-merknad Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
8 B17 FAM-merknad Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B17 FAM-merknad Oppdatert linker. 04.05.2018
14 B17 FAM-merknad Ingen endringer. 02.05.2023
4 B18 VMM-kode Endret i navn i andre systmer og oppdatert linker. 25.04.2013
11 B18 VMM-kode Ingen endringer. 06.05.2020
10 B18 VMM-kode Endret i Gyldige koder og oppdatert linker. 10.05.2019
12 B18 VMM-kode Oppdatert linker. 19.05.2021
5 B18 VMM-kode Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B18 VMM-kode Endret i gyldige koder 30.04.2012
7 B18 VMM-kode Endret i gyldige koder og oppdatert linker. 02.05.2016
6 B18 VMM-kode Oppdatert linker. 13.05.2015
13 B18 VMM-kode Ingen endringer. 05.05.2022
2 B18 VMM-kode Fjernet tekst fra utfyllende kommentarer 15.04.2011
8 B18 VMM-kode Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B18 VMM-kode Oppdatert linker. 04.05.2018
14 B18 VMM-kode Ingen endringer. 02.05.2023
4 B19 VMM-merknad Endret i navn i andre systmer og opppdatert linker. 25.04.2013
11 B19 VMM-merknad Ingen endrdinger. 06.05.2020
10 B19 VMM-merknad Endret i Gyldige koder og oppdatert linker. 10.05.2019
12 B19 VMM-merknad Ingen endrdinger. 19.05.2021
5 B19 VMM-merknad Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B19 VMM-merknad Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B19 VMM-merknad Edret i gyldige koder og oppdatert linker. 02.05.2016
6 B19 VMM-merknad Oppdatert linker. 13.05.2015
13 B19 VMM-merknad Ingen endrdinger. 05.05.2022
2 B19 VMM-merknad Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
8 B19 VMM-merknad Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B19 VMM-merknad Oppdatert linker. 04.05.2018
14 B19 VMM-merknad Ingen endrdinger. 02.05.2023
4 B20 Oppmøtestatus Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
10 B20 Oppmøtestatus Endret i Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
8 B20 Oppmøtestatus Ingen endringer. 05.05.2017
5 B20 Oppmøtestatus Ingen endringer. 16.05.2014
3 B20 Oppmøtestatus Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B20 Oppmøtestatus Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B20 Oppmøtestatus Ingen endringer. 13.05.2015
2 B20 Oppmøtestatus Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
9 B20 Oppmøtestatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 04.05.2018
15 B21 Fullførtkode Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2023
5 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder. 20.08.2013
12 B21 Fullførtkode Oppdatert linker. 06.05.2020
11 B21 Fullførtkode Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 10.05.2019
9 B21 Fullførtkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 11.08.2017
13 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder utfyllende kommentar. 19.05.2021
8 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
6 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
14 B21 Fullførtkode Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
7 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
2 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
4 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
10 B21 Fullførtkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
14 B22 Bevistype Ingen endringer. 02.05.2023
4 B22 Bevistype Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
11 B22 Bevistype Oppdatert linker. 06.05.2020
10 B22 Bevistype Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
7 B22 Bevistype Oppdatert linker. 02.05.2016
12 B22 Bevistype Oppdatert linker. 19.05.2021
5 B22 Bevistype Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B22 Bevistype Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
13 B22 Bevistype Oppdatert linker. 05.05.2022
6 B22 Bevistype Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
2 B22 Bevistype Endret navn i andre systemer 15.04.2011
8 B22 Bevistype Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B22 Bevistype Oppdatert linker. 04.05.2018
14 B23 Karakterstatus Ingen endringer. 02.05.2023
4 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 25.04.2013
11 B23 Karakterstatus Ingen endringer. 06.05.2020
10 B23 Karakterstatus Ingen endringer. 10.05.2019
12 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
7 B23 Karakterstatus Oppdatert linker. 02.05.2016
3 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
5 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
13 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
6 B23 Karakterstatus Ingen endringer 13.05.2015
2 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
8 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
9 B23 Karakterstatus Ingen endringer. 04.05.2018
13 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2023
3 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
10 B24 Fravær Endret i Utfyllende kommentar. 06.05.2020
9 B24 Fravær Ingen endringer. 10.05.2019
11 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
6 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
2 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
4 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
12 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
5 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
1 B24 Fravær Ny variabel fra 15.4.2011 15.04.2011
7 B24 Fravær Oppdatert linker. 05.05.2017
8 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
13 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ingen endringer. 02.05.2023
3 B25 Orden og adferd (oppførsel) Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 25.04.2013
10 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ingen endringer. 06.05.2020
9 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ingen endringer. 10.05.2019
11 B25 Orden og adferd (oppførsel) Enmdret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 19.05.2021
6 B25 Orden og adferd (oppførsel) Oppdatert linker. 02.05.2016
2 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ingen endringer 30.04.2012
4 B25 Orden og adferd (oppførsel) Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 16.05.2014
12 B25 Orden og adferd (oppførsel) Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
5 B25 Orden og adferd (oppførsel) Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 13.05.2015
1 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ny variabel fra 15.4.2011 15.04.2011
7 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ingen endringer. 05.05.2017
8 B25 Orden og adferd (oppførsel) Oppdatert linker. 04.05.2018
2 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
9 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i Utfyllende kommentar. 06.05.2020
8 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Ingen endringer. 10.05.2019
6 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Oppdatert linker. 05.05.2017
10 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i utfyllende kommentar. 19.05.2021
5 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Oppdatert linker. 02.05.2016
3 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 16.05.2014
1 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Ny variabel fra 30.04.2012 30.04.2012
11 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2022
4 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Oppdatert linker. 13.05.2015
12 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2023
7 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
7 B27 Målform Ingen endringer. 06.05.2020
6 B27 Målform Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
10 B27 Målform Ingen endringer. 02.05.2023
8 B27 Målform Ingen endringer. 19.05.2021
3 B27 Målform Ingen endringer. 02.05.2016
1 B27 Målform Ny variabel fom 16.05.2014. 16.05.2014
9 B27 Målform Ingen endringer. 05.05.2022
2 B27 Målform Ingen endringer 13.05.2015
4 B27 Målform Ingen endringer. 05.05.2017
5 B27 Målform Ingen endringer. 04.05.2018
4 C01 Avgiverfylke Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C01 Avgiverfylke Ingen endringer 20.10.2017
2 C01 Avgiverfylke Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
5 C02 Telledato Ingen endringer. 10.05.2019
3 C02 Telledato Endret i utfyllende kommentarer 20.10.2017
4 C02 Telledato Endret i utfyllende kommentarer. 04.05.2018
2 C02 Telledato Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C03 Hjemstedsfylke Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C03 Hjemstedsfylke Ingen endringer 20.10.2017
2 C03 Hjemstedsfylke Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C04 Organisasjonsnummer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C04 Organisasjonsnummer Ingen endringer 20.10.2017
2 C04 Organisasjonsnummer Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
5 C05 Læretid fra Endret i definisjonen. 06.05.2020
4 C05 Læretid fra Ingen endringer. 10.05.2019
3 C05 Læretid fra Endret i definisjon. 20.10.2017
2 C05 Læretid fra Endret i variabelnavn, definisjon, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
5 C06 Læretid til Endret i definisjonen. 06.05.2020
4 C06 Læretid til Ingen endringer. 10.05.2019
3 C06 Læretid til Ingen endringer. 20.10.2017
2 C06 Læretid til Endret i variabelnavn, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 05.08.2013
6 C07 Avbrudd fra Endret i definisjonen. 05.05.2021
5 C07 Avbrudd fra Endret i definisjonen. 06.05.2020
4 C07 Avbrudd fra Ingen endringer. 10.05.2019
2 C07 Avbrudd fra Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
3 C07 Avbrudd fra Ingen endringer. 20.10.2017
5 C08 Avbrudd til Endret i definisjonen. 06.05.2020
4 C08 Avbrudd til Ingen endringer. 10.05.2019
2 C08 Avbrudd til Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
3 C08 Avbrudd til Ingen endringer. 20.10.2017
4 C10 Kontrakt avsluttet dato Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C10 Kontrakt avsluttet dato Endret i utfyllende kommentarer. 20.10.2017
2 C10 Kontrakt avsluttet dato Endret i variabelnavn, definisjon, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C11 Hevet av Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C11 Hevet av Ingen endringer. 20.10.2017
2 C11 Hevet av Endret i variabelnavn og navn i andre systmer. 05.08.2013
5 C12 Avslutningskode Endret i definisjonen. 06.05.2020
6 C12 Avslutningskode Endret i gyldige koder. 05.05.2020
4 C12 Avslutningskode Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C12 Avslutningskode Ingen endringer. 20.10.2017
2 C12 Avslutningskode Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C13 Kontraktstype Endret i Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C13 Kontraktstype Ingen endringer. 20.10.2017
2 C13 Kontraktstype Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
5 C14 Godkjentdato Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C14 Godkjentdato Ingen endringer. 20.10.2017
4 C14 Godkjentdato Endret i utfyllende kommentar. 04.05.2018
2 C14 Godkjentdato Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C16 Netto læretid Endret i Utfyllende kommentarer. 10.05.2019
3 C16 Netto læretid Endret i utfyllende kommentarer. 20.10.2017
2 C16 Netto læretid Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C18 Netto opplæringstid Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C18 Netto opplæringstid Endret i definisjon. 20.10.2017
2 C18 Netto opplæringstid Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C19 Tilskuddsordning Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C19 Tilskuddsordning Ingen endringer 20.10.2017
2 C19 Tilskuddsordning Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C20 Stillingsprosent Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C20 Stillingsprosent Ingen endringer. 20.10.2017
2 C20 Stillingsprosent Endret i definisjon, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C21 Refusjonsfylke Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C21 Refusjonsfylke Ingen endringer. 20.10.2017
2 C21 Refusjonsfylke Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
3 C22 Brevtype Endret i Tittel, Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
5 C23 Prøvekandidattype Endret i Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C23 Prøvekandidattype Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 20.10.2017
4 C23 Prøvekandidattype Endret i utfyllende kommentarer. 04.05.2018
2 C23 Prøvekandidattype Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
5 C24 Prøvenummer Ingen endringer. 10.05.2019
6 C24 Prøvenummer Endret i definisjon. 05.05.2021
3 C24 Prøvenummer Endret i utfyllende kommentarer. 20.10.2017
4 C24 Prøvenummer Endret i gyldige koder og utfyllende kommentarer. 04.05.2018
2 C24 Prøvenummer Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C25 Prøvedato Ingen endringer. 10.05.2019
3 C25 Prøvedato Ingen kommentar. 20.10.2017
2 C25 Prøvedato Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
2 C26 Prøvestatus Endret i variabelnavn, gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C26 Prøvestatus Ingen endring. 10.05.2019
3 C26 Prøvestatus Ingen endring. 20.10.2017
1 C27 Produksjonsdato Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C27 Produksjonsdato Ingen endringer. 10.05.2019
2 C27 Produksjonsdato Ingen endring. 20.10.2017
1 C28 Næringskode Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C28 Næringskode bedrift/skole Endret Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C28 Næringskode bedrift/skole Endret i variabelnavn og definisjon. 20.10.2017
1 C29 Sektorkode Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C29 Sektorkode bedrift/skole Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C29 Sektorkode bedrift/skole Endret i variabelnavn og definisjon. 20.10.2017
1 C32 Åpent avbrudd Ny variabel fra og med april 2013. 05.08.2013
3 C32 Åpent avbrudd Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C32 Åpent avbrudd Endret i Utfyllende kommentar. 20.10.2017
1 C33 Ønskenummer Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C33 Ønskenummer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C33 Ønskenummer Ingen endring. 20.10.2017
1 C34 Ønskestatus Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C34 Ønskestatus Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C34 Ønskestatus Ingen endring. 20.10.2017
1 C35 Forslagsnummer Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C35 Forslagsnummer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
4 C35 Forslagsnummer Endret i Utfyllende kommentar. 05.05.2021
2 C35 Forslagsnummer Ingen endring. 20.10.2017
1 C36 Forslagsstatus Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C36 Forslagsstatus Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C36 Forslagsstatus Ingen endring. 20.10.2017
2 C37 Kontraktsnummer Endret i Navn i andre systemer. 10.05.2019
3 C37 Kontraktsnummer Endret i definisjon. 05.05.2021
1 C37 Kontraktsnummer Ny variabel 04.05.2018
6 E1 Realkompetansevurdert dato Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 19.05.2021
3 E1 Realkompetansevurdert dato Oppdatert linker. 25.04.2013
4 E1 Realkompetansevurdert dato Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
2 E1 Realkompetansevurdert dato Endret i definisjon, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer 15.05.2012
5 E1 Realkompetansevurdert dato Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
3 E2 Ønsket kompetanse Endret i navn i andre systemer. 25.04.2013
4 E2 Ønsket kompetanse Ingen endringer. 16.05.2014
2 E2 Ønsket kompetanse Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer 15.05.2012
3 E3 Avbrudd av planlagt løp Ingen endringer 25.04.2013
4 E3 Avbrudd av planlagt løp Ingen endringer 16.05.2014
2 E3 Avbrudd av planlagt løp Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer 15.05.2012
3 E4 Bestått/fullført ønsket kompetanse Ingen endringer 25.04.2013
4 E4 Bestått/fullført ønsket kompetanse Ingen endringer 16.05.2014
2 E4 Bestått/fullført ønsket kompetanse Endret i variabelnavn, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.05.2012
3 E6 Søkerdato på VigoWeb Ingen endringer 25.04.2013
4 E6 Søkerdato på VigoWeb Ingen endringer 16.05.2014
2 E6 Søkerdato på VigoWeb Endret i definisjon, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.05.2012
3 E7 Søkt veiledning/realkompetansevurdering/opplæring Ingen endringer 25.04.2013
2 E7 Søkt veiledning/realkompetansevurdering/opplæring Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer 15.05.2012

        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring