Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B15.Eksamensform
Sist endret: 15.04.2011
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Den eksamen som gis lokal og sentralt
Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep.

S Skriftlig eksamen (R'94 + KL)
M Muntlig eksamen (R'94 + KL)
P Praktisk eksamen (R'94 + KL)
MP Muntlig-praktisk eksamen (R'94+KL)
SM Skriftlig-muntlig eksamen (R'94)
SP Skriftlig-praktisk eksamen (R'94)
TP Teoretisk-praktisk eksamen (R'94)

Utfyllende kommentar

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom GREP-basen.

Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet".

Det finnes kun en eksamensform pr fagkode. Det skal derfor være ett en til en forhold mellom fagkode og eksamensform.

Det er vitnemålet denne opplysningen er interessant for; viktig at kun den koden blir registrert som faktisk kommer frem på vitnemålet.

Eksamensform P og MP legges i felt "Karakter Annet" i vigo.

For kandidater som er realkompetansevurdert skal karakteren ”Godkjent” registreres i rubrikken for eksamenskarakter og feltet ”eksamensform” skal være blankt.

Det skal ikke føres eksamensform for fagprøve på vitnemål eller kompetansebevis.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring