Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

Bruk

Registreringshåndboken skal utgjøre en fullstendig oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer elever i videregående opplæring. I tillegg skal Registreringshåndboken inneholde behandlingsregler for data ved import til VIGO.
Formålet med en slik Registreringshåndbok er å legge til rette for en enhetlig registrering av data ved at systembrukere kan benytte Registreringshåndboken som et oppslagsverk for beskrivelse av feltdefinisjoner.

Ut fra mandatet til definisjonsgruppa skal omfanget av variabler og definisjoner av enheter ta utgangspunkt i eksisterende datagrunnlag i fylkeskommunenes datasystemer og registre innenfor videregående opplæring, og det skal dekke fylkeskommunenes og Utdanningsdirektoratets behov for styringsinformasjon, samt SSBs behov i produksjonen av offisiell statistikk.
Registreringshåndboken skal omfatte all videregående opplæring og må legges inn i hjelpfunksjonen til alle relevante systemer.

Registreringshåndbok er delt opp i ulike deler:

A. inneholder det som er felles for alle delene
B. inneholder det som i hovedsak kun gjelder for studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
C. inneholder det som i hovedsak kun gjelder for fagopplæring
E. inneholder det som i hovedsak kun gjelder for voksne

All henvisning til lovtekst gjelder offentlige videregående skoler. Frittstående videregående skoler følger tilsvarende paragrafer i Friskolelova.

Forkortinger som benyttes i Registreringshåndbok:

SAS = De skoleadministrative systemene (Visma InSchool (ViS), iSkole, IST Administrasjon, VIGO Voksen)
SSB = Statistisk sentralbyrå
Udir = Utdanningsdirektoratet
NVB = Nasjonal vitnemålsdatabase
DSF = Det sentrale folkeregister
SO = Samordna opptak
PAS = Prøveadministrasjonssystem

        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring