Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

Bruk

Registreringshåndboken skal utgjøre en fullstendig oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer elever i videregående opplæring. I tillegg skal Registreringshåndboken inneholde behandlingsregler for data ved import til VIGO. 
Formålet med en slik Registreringshåndbok er å legge til rette for en enhetlig registrering av data ved at systembrukere kan benytte Registreringshåndboken som et oppslagsverk for beskrivelse av feltdefinisjoner. 
Tilgjengelighet sikres ved at Registreringshåndboken integreres i hjelpfunksjonen til relevante systemer. Hensikten med en dokumentasjon av behandlingsregler i VIGO er at alle dataleverandører skal få innsikt i videre bearbeiding av egne tall, slik at de kan gjenkjennes ved tilbakemelding fra VIGO.

Ut fra mandatet til definisjonsgruppa skal omfanget av variabler og definisjoner av enheter ta utgangspunkt i eksisterende datagrunnlag i fylkeskommunenes datasystemer og registre innenfor videregående opplæring, og det skal dekke fylkeskommunenes og Utdanningsdirektoratets behov for styringsinformasjon, samt SSBs behov i produksjonen av offisiell statistikk.
Registreringshåndboken skal omfatte all videregående opplæring og må legges inn i hjelpfunksjonen til alle relevante systemer.

Registreringshåndbok er delt opp i ulike deler:

  1. inneholder det som er felles for alle delene
  2. inneholder det som i hovedsak kun gjelder for studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
  3. inneholder det som i hovedsak kun gjelder for fagopplæring
  4. inneholder det som i hovedsak kun gjelder for oppfølgingstjenesten
  5. inneholder det som i hovedsak kun gjelder for voksne
    V er vedlegg

Forkortinger som benyttes i Registreringshåndbok:

SAS = De skoleadministrative systemene (Extens, SATS, iSkole (tidligere TP) og VIGO Voksen)
SSB = Statistisk sentralbyrå
NVB = Nasjonal vitnemålsdatabase
DSF = Det sentrale folkeregister
SO = Samordna opptak

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no