Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

Oppdatering av Registreringshåndbok

Arbeidet med sentrale begreper og felles definisjoner av disse er et kontinuerlig arbeid.

Ansvaret for å vedlikeholde Registreringshåndboken er lagt til Vigo Kodeverksgruppe, som består av medlemmer fra Utdanningsdirektoratet, SSB, Lånekassen og Vigo IKS.

Avklaring av begreper, behov for ytterligere definisjon eller utvikling av nye begreper rettes til Vigo IKS (Trude Riple: trude@vigodrift.no)
Registreringshåndboken er godkjent av styringsgruppen for VIGO Sentralbase, som består av representanter fra Utdanningsdirektoratet, Vigo IKS og SSB.

        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring