Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B20.Oppmøtestatus
Sist endret: 05.05.2017
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Status for oppmøte ved sentralt gitt eksamen og lokalt gitt eksamen.

Gyldige koder

Avlagt
Dokumentert fravær
Ikke dokumentert fravær

Utfyllende kommentar

Fravær fra eksamen blir regnet som dokumentert når eleven eller privatisten er hindret fra å møte til eksamen, hindringen ikke er forventet og han eller hun ellers ikke kan lastes for hindringen. Eleven eller privatisten må kunne legge frem dokumentasjon på dette jf forskrift til opplæringslova § 3-35.
 

PAS har disse kodene for sentralt gitt eksamen:

Deltatt (ligger som default)
Ikke deltatt
Syk

Elev/privatist som har gyldig sykefravær kan være registrert med "Syk" i PAS. Disse skal ha ført "Dokumentert fravær" i SAS. Det er mulig eleven/privatisten først leverer dokumentasjon på gyldig fravær etter at eksamensresultatet er overført til SAS (dvs er overført fra PAS til SAS som "Ikke deltatt"). I slike tilfeller må oppmøtestatus rettes i SAS. 


Manglende besvarelse benyttes av sensor dersom de mangler eksamensoppgaven. I slike tilfeller bør sensor ta kontakt med aktuell fylkeskommune for avklaring.


For sentral gitt eksamen kommer koden fra PAS til SAS. For lokal gitt eksamen må koden registreres inn i SAS.

Ikke møtt (IM) til eksamen krever påført riktig FAM-kode.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring