Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B14.Merknad for Prosjekt til fordypning
Sist endret: 30.04.2012
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Navn på programområdet (Vg3) som det blir tatt kompetansemål fra som prosjekt til fordypning
Gyldige koder

Fritekst

Gyldige benevnelser: Programområdets navn - finnes i tabellen for opplæringen innenfor programområdet.

Utfyllende kommentar

Friteksten skal omfatte navnet på programområdet/-ene (Vg3) det velges kompetansemål fra. "Friteksten" overføres fra SAS til Vigo.

Denne informasjonen er viktig for fagopplæring i forhold til formidling av lærlinger. Informasjonen gjelder derfor i hovedsak for programområder hvor eleven skal ut i lære i Vg3. Det gjelder PFO både på Vg1 og Vg2. Dette må være på plass i SAS før Vigo henter ut karakterene for halvårsvurdering. Karakterene for både Vg1 og Vg2 sendes ut til aktuell lærebedrift.

Dersom det pga periodisering av undervisningen ikke blir gitt karakter i faget i forbindelse med H1 skal faget stå med blank i karakterfeltet. Istedenfor navnet på programområdet føres ”Faget undervises i 2. termin” på raden for H1.

Disse merknadene skal ikke ut på kompetansebevis eller vitnemål.

Navn i andre systemer

Extens Merknad
SATS Fagmrk.param
TP Prosjekt til fordypning
Vigo Voksen Ikke i bruk i  Vigo Voksen (tilkoblede kompetansemål vises som angivelse av innhold)

Vigo

Merknad (generell)


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no