Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B15.Eksamensform
Sist endret: 06.05.2020
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Den eksamen som gis lokal og sentralt
Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep.

S Skriftlig eksamen
M Muntlig eksamen
P Praktisk eksamen
MP Muntlig-praktisk eksamen

Utfyllende kommentar

Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.6 og 6.1.

Det finnes kun en eksamensform pr fagkode. Det skal derfor være et en til en forhold mellom fagkode og eksamensform. Eksamensformen er gitt i læreplanverket.

Det er viktig at kun den eksamensform som skal ut på vitnemålet blir registrert i SAS.

Eksamensform P og MP legges i felt "Karakter Annet" i VIGO. Dersom det skal føres stiplet linje i eksamensform skal også karakteren legges i feltet "Karakter Annet" i VIGO.

For kandidater som er realkompetansevurdert skal karakteren "Godkjent" registreres i rubrikken for eksamenskarakter og feltet "eksamensform" skal føres med "stiplet linje" (dvs blank i SAS). Det er også andre tilfeller hvor eksamensform skal være ført med "stiplet linje" (dvs blank i SAS). Oversikt over dette finnes i skriv fra utdanningsdirektoratet
Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5.3.


Det skal ikke føres eksamensform for fagprøve på vitnemål eller kompetansebevis.

 

 

Navn i andre systemer

Extens Akt.form
SATS Eks.type
iSkole Eksamensform
VIGO Voksen Eks.form
VIGO EksForm


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
10 B15 Eksamensform 10.05.2019
9 B15 Eksamensform 04.05.2018
8 B15 Eksamensform 05.05.2017
7 B15 Eksamensform 02.05.2016
6 B15 Eksamensform 13.05.2015
5 B15 Eksamensform 16.05.2014
4 B15 Eksamensform 25.04.2013
3 B15 Eksamensform 30.04.2012
2 B15 Eksamensform 15.04.2011
1 B15 Eksamensform 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no