Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B15.Eksamensform
Sist endret: 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Den eksamen som gis lokal og sentralt
Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet.

S Skriftlig eksamen
M Muntlig eksamen
P Praktisk eksamen
MP Muntlig-praktisk eksamen

Utfyllende kommentar

Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.6 og 6.1.

Det finnes kun en eksamensform pr fagkode. Det skal derfor være et en til en forhold mellom fagkode og eksamensform. Eksamensformen er gitt i læreplanverket.

Det er viktig at kun den eksamensform som skal ut på vitnemålet blir registrert i SAS.

Eksamensform P og MP legges i felt "Karakter Annet" i VIGO. Dersom det skal føres stiplet linje i eksamensform skal også karakteren legges i feltet "Karakter Annet" i VIGO.

For kandidater som er realkompetansevurdert skal karakteren "Godkjent" registreres i rubrikken for eksamenskarakter og feltet "eksamensform" skal føres med "stiplet linje". Det er også andre tilfeller hvor eksamensform skal være ført med "stiplet linje". Til VIGO skal "stiplet linje" sendes som blank. Se nærmere informasjon i Udir sitt skriv om
 Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 6.1.


Det skal ikke føres eksamensform for fagprøve på vitnemål eller kompetansebevis.

 

 


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
14 B15 Eksamensform 02.05.2023
13 B15 Eksamensform 05.05.2022
12 B15 Eksamensform 19.05.2021
11 B15 Eksamensform 06.05.2020
10 B15 Eksamensform 10.05.2019
9 B15 Eksamensform 04.05.2018
8 B15 Eksamensform 05.05.2017
7 B15 Eksamensform 02.05.2016
6 B15 Eksamensform 13.05.2015
5 B15 Eksamensform 16.05.2014
4 B15 Eksamensform 25.04.2013
3 B15 Eksamensform 30.04.2012
2 B15 Eksamensform 15.04.2011
1 B15 Eksamensform 31.05.2010
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring