Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B15.Eksamensform
Sist endret: 16.05.2014
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Den eksamen som gis lokal og sentralt
Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep.

S Skriftlig eksamen
M Muntlig eksamen
P Praktisk eksamen
MP Muntlig-praktisk eksamen

Utfyllende kommentar

Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.6 og 6.1.

Det finnes kun en eksamensform pr fagkode. Det skal derfor være ett en til en forhold mellom fagkode og eksamensform. Eksamensformen er gitt i læreplanverket.

Det er vitnemålet denne opplysningen er interessant for; viktig at kun den koden blir registrert som faktisk kommer frem på vitnemålet.

Eksamensform P og MP legges i felt "Karakter Annet" i Vigo.

For kandidater som er realkompetansevurdert skal karakteren ”Godkjent” registreres i rubrikken for eksamenskarakter og feltet ”eksamensform” skal være tom. Det er også andre steder eksamensform skal være tom. Oversikt over dette finnes i skriv fra utdanningsdirektoratet Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet.

Det skal ikke føres eksamensform for fagprøve på vitnemål eller kompetansebevis.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring