Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B26.Karakterer og andre vurderingsuttrykk
Sist endret: 25.04.2013
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Gyldige karakterer og andre vurderingsformer/-uttrykk jfr. skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5 og forskrift til opplæringslova § 3-4.

Gyldige koder

Karakterer for videregående opplæring:

1-6 Tallkarakterer
B/IB Bestått/ikke bestått
D Deltatt
F Fritatt
GK Godkjent
IV Ikke vurderingsgrunnlag
IM Ikke møtt

 

Karakterer for International Baccalaureate (IB):

1-7 Tallkarakterer
A-E Bokstavkarakterer
IV Ikke vurderingsgrunnlag

Utfyllende kommentar

I forbindelse med realkompetansevurdering benyttes GK (Godkjent)

 

Der det ikke er grunnlag for å sette vurdering i et fag settes IV (ikke vurderingsgrunnlag). Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5.4 og pkt 11.3.

 

For elever som ikke møter til eksamen, samme hva grunn er, føres IM (ikke møtt). FAM29 "Eksamen ikke avlagt" (ikke dokumentert fravær) eller FAM39 "Dokumenter fravær" skal føres i tillegg.


OBS! Ved bortvising fra eksamen pga at eleven forstyrrer eller hindrer gjennomføring av eksamen, eller dersom eleven blir tatt i fusk eller forsøk på fusk skal det føres IV i rubrikken for eksamenskarakter.
 

Vurderingsuttrykkene IB, IV eller IM skal ikke forekomme på et vitnemål når vurderingen er gitt i fag som inngår i grunnlaget for bestått yrkes- eller studiekompetanse.


For fagkoder som er opprettet spesielt for forberedende tilbud (innføringstilbud AOLOV0J--- eller AOLOV0J-NM), som går utenom tilbudsstrukturen, kan det benyttes vurdering Deltatt (D) og/eller Ikke vurderingsgrunnlag (IV) eller tallkarakterer (1-6). Se også A04 Fagkode og B21 Fullførtkode.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring