Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B25.Orden og adferd (oppførsel)
Sist endret: 02.05.2023
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Karakterer i orden og adferd ved halvårsvurdering jf. forskrift til opplæringslova § 3-13 og standpunktkarakterer etter avsluttet opplæring i skole jf. forskrift til opplæringslova § 3-16

Gyldige koder

God (G)               vanlig god orden og vanlig god adferd (oppførsel).
Nokså god (Ng)   klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel).
Lite god (Lg)       i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel).

Utfyllende kommentar

Karakterer i orden og i adferd (oppførsel) føres i henhold til forskrift til opplæringslova § 3-6. For fastsetting av karakter i orden og adferd vises til forskrift til opplæringslova § 3-13 og § 3-16.

Også elever som går mot grunnkompetanse og får opplæring på programområdekoder med H--x/HT-x/ HTAx/HTHx (x = år i videregående opplæring) i 7. til 10. posisjon skal ha orden og adferd. Se under B10 Spesialundervisning for nærmere forklaring på kodene.

Lærlinger/lærekandidater som tar fagopplæring i skole (alternativ vg3) etter
forskrift til opplæringslova § 6A-9 skal ha ført orden og adferd.

Elever i grunnskolen som tar fag på videregående opplæring (GSGSK0VG--) skal ikke ha ført orden og adferd.
 
 

Voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem skal ikke ha karakter i orden og adferd. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.7.

 


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
12 B25 Orden og adferd (oppførsel) 05.05.2022
11 B25 Orden og adferd (oppførsel) 19.05.2021
10 B25 Orden og adferd (oppførsel) 06.05.2020
9 B25 Orden og adferd (oppførsel) 10.05.2019
8 B25 Orden og adferd (oppførsel) 04.05.2018
7 B25 Orden og adferd (oppførsel) 05.05.2017
6 B25 Orden og adferd (oppførsel) 02.05.2016
5 B25 Orden og adferd (oppførsel) 13.05.2015
4 B25 Orden og adferd (oppførsel) 16.05.2014
3 B25 Orden og adferd (oppførsel) 25.04.2013
2 B25 Orden og adferd (oppførsel) 30.04.2012
1 B25 Orden og adferd (oppførsel) 15.04.2011
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring