Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B25.Orden og adferd (oppførsel)
Sist endret: 06.05.2020
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Karakterer i orden og adferd ved halvårsvurdering jf. forskrift til opplæringslova § 3-15 og standpunktkarakterer etter avsluttet opplæring i skole jf. forskrift til opplæringslova § 3-19

Gyldige koder

God (G)               vanlig god orden og vanlig god adferd (oppførsel).
Nokså god (Ng)    klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel).
Lite god (Lg)        i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig adferd (oppførsel).

Utfyllende kommentar

Karakterer i orden og i adferd (oppførsel) føres i henhold til forskrift til opplæringslova § 3-6. For fastsetting av karakter i orden og adferd vises til forskrift til opplæringslova § 3-15 og § 3-19.

Også elever som går mot grunnkompetanse og får opplæring på programområdekoder med H--x/HT-x/ HTAx/HTHx (x = år i videregående opplæring) i 7. til 10. posisjon skal ha orden og adferd. Se under B10 Spesialundervisning for nærmere forklaring på kodene.

Lærlinger som tar fagopplæring i skole (alternativ Vg3) etter
forskrift til opplæringslova § 6A-9 skal ha ført orden og adferd.

Elever i grunnskolen som tar fag på videregående opplæring (GSGSK0VG--) skal ikke ha ført orden og adferd.
 
 

Voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem skal ikke ha karakter i orden og adferd. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.7.

 

Navn i andre systemer
Extens Legges på som fag ORD1, ORD2, ORD3 og ATF1, ATF2, ATF3
SATS Egen tabell: Orden/atferd med karakterkategori orden og atferd
iSkole Fravær/Orden/Adferd
VIGO Voksen Orden og Adferd (voksne skal imidlertid ikke ha orden/adferd)
VIGO Ordens-karakter og Adferds-karakter

 


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
9 B25 Orden og adferd (oppførsel) 10.05.2019
8 B25 Orden og adferd (oppførsel) 04.05.2018
7 B25 Orden og adferd (oppførsel) 05.05.2017
6 B25 Orden og adferd (oppførsel) 02.05.2016
5 B25 Orden og adferd (oppførsel) 13.05.2015
4 B25 Orden og adferd (oppførsel) 16.05.2014
3 B25 Orden og adferd (oppførsel) 25.04.2013
2 B25 Orden og adferd (oppførsel) 30.04.2012
1 B25 Orden og adferd (oppførsel) 15.04.2011

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no