Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A05.Fagtype
Sist endret: 13.05.2015
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Gruppering av fag etter Rundskriv Udir-01-2014 og skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.5.

Gyldige koder

FF Fellesfag
FP Felles programfag
VP Valgfrie programfag
UP Uspesifiserte programfag
PF Prosjekt til fordypning
IO Individuell opplæringsplan

Utfyllende kommentar

Samme fagkode kan ha forskjellige fagtype for ulike elever. (For eksempel en elev tar et felles programfag fra et annet programområde. Dette faget blir da et valgfritt programfag for denne eleven). Gjelder bare studieforberedende utdanningsprogram jf. Rundskriv Udir-01-2014

Fagtypen følger i hovedsak fagkoden, men kan overstyres.

 

For prosjekt til fordypning vises det til skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 9.4.

 

Tverrfaglig eksamen (både på Vg1 og Vg2) og skriftlig Vg3 eksamen (eks xxx3102) skal ha fagtype FP.

 

Fagtypen er viktig for utskriving av dokumentasjon og overføring til NVB (Nasjonal vitnemål database).

  

Fagtype IO skal kun benyttes for de fem IOP-fagene. Se A04 Fagkoder.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring