Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A06.VIGO skolenummer
Sist endret: 02.05.2023
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

VIGO sitt skolenummer som benyttes i VIGO og de skoleadministrative systemene. Benyttes også i forbindelse med rapportering til SSB, Utdanningsdirektoratet, Lånekassen og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Nasjonal vitnemålsdatabase).

Gyldige koder

FFxxx

FF fylkesnummer
xxx nummer for den enkelte skole i aktuelt fylke

Utfyllende kommentar

Det er VIGO Kodeverksgruppe som oppretter nye skolenummer etter forespørsel fra fylkene. Dette gjelder både offentlig og private grunnskoler og offentlige videregående skoler. Offentlige videregående skoler og alle grunnskoler (med 10. årstrinn) får tildelt skolenummer gjennom fylkets Inntakskontor. Private videregående skoler får skolenummer fra Utdanningsdirektoratet når det foreligger vedtak om driftstillatelse.

 

I forbindelse med oppsplitting av fylkene Viken, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark vil de nye fylkene få nye fylkesnummer.

31 Østfold
32 Akershus
33 Buskerud
39 Vestfold
40 Telemark
55 Troms
56 Finnmark

Alle skolenummer vil starte med nytt fylkesnummer i de to første posisjonene. Endringene vil skje i løpet av desember 2023.


De private videregående skolene har et skolenummer på tre siffer. Dvs de har ikke fylkesnummer foran.

Det er opprettet to skolenummer som skal benyttes for uspesifiserte skoler. 24499 for uspesifiserte videregående skoler og 24999 for uspesifisert grunnskole. Skolenumrene skal i hovedsak benyttes for utenlandsk utdanning. Disse skolenumrene kan også i spesielle tilfeller benyttes for utdanning i Norge dersom eleven ikke har hatt opplæring på en skole som har VIGO skolenummer (eks en grunnskole som ikke har 10. årstrinn).

Det er opprettet et skolenummer som kan benyttes for elever som får hjemmeundervisning. Dette er hjemmeundervisning som ikke er knyttet til en spesiell skole. Skolenummer 24888 - Privat grunnskole i hjemmet.

Skolen kan kontrollere hvilke data som ligger på sin skole ved oppslag i
 
Nasjonalt skoleregister (NSR). Dersom det ligger feil informasjon om skolen kan dette endres i NSR. Noen felter er spesifikke for NSR og andre kommer fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
. De feltene som NSR får fra Enhetsregisteret, og som endres i NSR, sender NSR endringsmelding på slik at Enhetsregisteret endrer og sender oppdatert info tilbake til NSR. Endringene vises da ikke i NSR før disse er kommet tilbake fra Enhetsregisteret.


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
10 A06 VIGO skolenummer 05.05.2022
9 A06 VIGO skolenummer 19.05.2021
8 A06 VIGO skolenummer 06.05.2020
7 A06 VIGO skolenummer 10.05.2019
6 A06 VIGO skolenummer 04.05.2018
5 A06 VIGO skolenummer 05.05.2017
4 A06 VIGO skolenummer 02.05.2016
3 A06 Vigo skolenummer 13.05.2015
2 A06 Vigo skolenummer 16.05.2014
1 A06 Vigo skolenummer 25.04.2013
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring