Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A06.VIGO skolenummer
Sist endret: 05.05.2022
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

VIGO sitt skolenummer som benyttes i VIGO og de skoleadministrative systemene. Benyttes også i forbindelse med rapportering til SSB, Utdanningsdirektoratet, Lånekassen og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Nasjonal vitnemålsdatabase).

Gyldige koder

FFxxx

FF fylkesnummer
xxx nummer for den enkelte skole i aktuelt fylke

Utfyllende kommentar

Det er VIGO Kodeverksgruppe som oppretter nye skolenummer etter forespørsel fra fylkene. Dette gjelder både offentlig og private grunnskoler og offentlige videregående skoler. Offentlige videregående skoler og alle grunnskoler (med 10. årstrinn) får tildelt skolenummer gjennom fylkets Inntakskontor. Private videregående skoler får skolenummer fra Utdanningsdirektoratet når det foreligger vedtak om driftstillatelse.

 

I forbindelse med regionreformen har alle sammenslåtte fylkeskommuner fått nye skolenummer.

30 Viken (tidligere Østfold, Akershus og Buskerud)
34 Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland)
38 Vestfold og Telemark (tidligere Vestfold og Telemark)
42 Agder (tidligere Aust Agder og Vest Agder)
46 Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane)
50 Trøndelag (tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag)
54 Troms og Finnmark (tidligere Troms og Finnmark)

Alle skolenummer vil nå starte med nytt fylkesnummer i de to første posisjonene.


De private videregående skolene har et skolenummer på tre siffer. Dvs de har ikke fylkesnummer foran.

Det er opprettet to skolenummer som skal benyttes for uspesifiserte skoler. 24499 for uspesifiserte videregående skoler og 24999 for uspesifisert grunnskole. Skolenumrene skal i hovedsak benyttes for utenlandsk utdanning. Disse skolenumrene kan også i spesielle tilfeller benyttes for utdanning i Norge dersom eleven ikke har hatt opplæring på en skole som har VIGO skolenummer (eks en grunnskole som ikke har 10. årstrinn).

Det er opprettet et skolenummer som kan benyttes for elever som får hjemmeundervisning. Dette er hjemmeundervisning som ikke er knyttet til en spesiell skole. Skolenummer 24888 - Privat grunnskole i hjemmet.

Skolen kan kontrollere hvilke data som ligger på sin skole ved oppslag i
 
Nasjonalt skoleregister (NSR). Dersom det ligger feil informasjon om skolen kan dette endres i NSR. Noen felter er spesifikke for NSR og andre kommer fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
. De feltene som NSR får fra Enhetsregisteret, og som endres i NSR, sender NSR endringsmelding på slik at Enhetsregisteret endrer og sender oppdatert info tilbake til NSR. Endringene vises da ikke i NSR før disse er kommet tilbake fra Enhetsregisteret.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring