Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A03.Programområdekode
Sist endret: 05.05.2022
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO Kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden.

Gyldige koder

Grunnkoden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep.

Alle gyldige koder (med 10 posisjoner) ligger i VIGO Kodeverksbase.

7. og 8. posisjon er VIGO sine kategorier. En bokstavkode har samme betydning på alle programområder.

9. og 10. posisjon er VIGO sine varianterHer kan innholdet i teksten for samme bokstav variere innen programområdene.

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige programområdekoder i SAS og VIGO.

Ved import fra SAS til VIGO vil programområdekoden på filen testes mot programområde-tabellen i VIGO. Det blir kontrollert at det er en gyldig programområdekode og at programområdekoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan bare sende inn programområdekoder på videregående nivå.

Programområdekoden må være godkjent av VIGO Kodeverksgruppe innen 1. januar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. januar 2022. Skal brukes første gang skoleåret 2022-2023).

Elev som går ut av fag (avbryter) i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist, samme skoleår eller senere, skal stå på den programområdekoden vedkommende er registret inn på.

Elev som får vedtak om opplæring hvor målet er å føre frem til grunnkompetanse, jf
Opplæringslova § 3-3, første ledd skal registreres med xxxxx1H---, xxxxx2H--- eller xxxxx3H---. Eleven må kodes om når vedtak er fattet. Om vedtaket blir fattet på skolen eller i sentraladministrasjonen kan variere fra fylke til fylke. Se også under B10 Spesialundervisning.

Elev som får vedtak om å ta Vg1 over to år (vedtaket kan komme i løpet av skoleåret).
For Vg1 er det laget et kodeverk for dette:

xxxxx1A--- 1. år av 2-årig kurs
xxxxx1B--- 2. år av 2-årig kurs
xxxxx1D--- 1. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige
xxxxx1E--- 2. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige

 

Elever som får vedtak om å ta Vg1 over to år må kodes om fra grunnkoden til xxxxx1A--- (alt. xxxxx1D---) for første år og xxxxx1B--- (alt. xxxxx1E---) for andre året (xxxxx = aktuell programområdekode). Elevens programområdekode må endres når vedtaket er fattet. Om vedtaket blir fattet på skolen eller i sentraladministrasjonen kan variere fra fylke til fylke. Det er viktig å være oppmerksom på at retten for disse må utvides manuelt i VIGO. Ved neste års søking vil eleven automatisk få opp koden xxxxx1B--- (alt. xxxxx1E---) dersom denne ligger i klasseordningen i VIGO (1S001). Det er også mulig å foreta automatisk opprykk i VIGO fra A-koden til B-koden. Dette forutsetter at B-koden er lagt inn på A-koden i feltet i "Neste års programområde" (bilde 5S012 - Programområder). Kodesettet kan benyttes både for enkeltelever, og for fylker som har tilbud som organiseres over to år. Det foreligger ikke tilsvarende kodeverk for Vg2 og Vg3. I noen tilfeller kan eleven få opplæring i samme fag over begge skoleårene. Da kan det settes halvårsvurdering 1 (H1) etter det første skoleåret og halvårsvurdering 2 (H2) eller standpunkt etter det andre skoleåret.


xxxxx2UT-- (xxxxx = aktuell programområdekode) skal benyttes for opplæringstilbud i utlandet som er godkjent etter Opplæringslova § 1-2, fjerde ledd.

 

xxxxx2SY-- (xxxxx = aktuell programområdekode) er programområdekoder for overgang fra studiespesialisering til yrkesfag.
 

Følgende kodeverk gjelder for påbygg til studiekompetanse:

 

PBPBY3 - Påbygg for yrkesfaglige utdanningsprogram

PBPBY3----  Benyttes for elever på ordinært kurs etter Vg2 (gir generell studiekompetanse)
PBPBY3--ST Benyttes for elever på kurs etter Vg2 som gir spesiell studiekompetanse
PBPBY3H--- Benyttes for elever som går mot grunnkompetanse

 

PBPBY4 - Påbygg etter fag- og yrkesopplæring

PBPBY4YK-- Benyttes for elever som har fag- og yrkeskompetanse
PBPBY4H--- Benyttes for elever som går mot grunnkompetanse etter opplæringskontrakt

 

PBPBY4 - Elever, voksne og privatister som tar enkeltfag for å oppfylle kravene til generell studiekompetanse

PBPBY4--6P Benyttes for personer som tar fag for studiekompetanse (6-pack)
PBPBY4VO Benyttes for personer som har opplæring mot studiekompetanse (6-pack) i tilbud spesielt tilrettelagt for voksne
PBPBY4---- Benyttes for privatister som tar fag for studiekompetanse

 

PBPBY4---- er ikke oppført med årstimer fra Grep. PBPBY4VO-- og PBPBY4--6P ligger med 1121 årstimer i Vigo. 


Elever som tar videregående fag (på en videregående skole) når de fortsatt går i grunnskolen skal registreres på programområdekoden GSGSK0VG--. Når det skrives ut kompetansebevis på videregående, det året eleven får vitnemål fra grunnskolen, skal det benyttes programområdekoden GSGSK0VG-- med programområdenavn "Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet". Kortnavn: "Fag fra vg opp. på ung.tr.".

 

I VIGO sin kodeverksbase ligger det flere koder for grunnskoleopplæring. Se info på vigoiks.no for hvilken programområdekode som skal benyttes.

For føring av programområdekoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun programområdekoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet, gjennom Grep, benyttes (dvs grunnkoden).

 

Innen fagopplæring benyttes følgende kategorikoder:

xxxxx3---- Læring
xxxxx3I--- Lærekandidat
xxxxx3G--- Lærling, full opplæring i bedrift
xxxxx3G1-- Lærling, full opplæring i bedrift etter Vg1
xxxxx3G2--- Lærling, full opplæring i bedrift etter Vg2
xxxxx3K--- Lærekandidat, full opplæring i bedrift
xxxxx3K1-- Lærekandidat, full opplæring i bedrift etter Vg1
xxxxx3K2-- Lærekandidat, full opplæring i bedrift etter Vg2
xxxxx3HP-- Praksisbrevkandidat
xxxxx3F--- Alternativ Vg3 i skole
xxxxx3F1-- Alternativ Vg3 i skole, 1. år
xxxxx3F2-- Alternativ Vg3 i skole, 2. år
xxxxx3V--- Verdiskapningsdelen
xxxxx3X--- Fagbrev på jobb
xxxxx3Y--- Praksiskandidat

 

Det presiseres at det er et eget kodeverk for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Disse programområdekodene har F i 7. posisjon for lærlinger og H i 7. posisjon for lærekandidater.

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring