Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A03.Programområdekode
Sist endret: 25.04.2013
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av Vigo kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden.

Gyldige koder

Grunnkoden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep. Alle gyldige koder (med 10 posisjoner) ligger i Vigo kodeverksbase.

7. og 8. posisjon er Vigo sine kategorier. En bokstavkode har samme betydning på alle programområder. 9. og 10. posisjon er Vigo sine varianter Her kan innholdet i teksten variere innen programområdene for samme bokstav.

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige programområdekoder i SAS og Vigo.

Ved import fra SAS til Vigo vil programområdekoden på filen testes mot programområde-tabellen i Vigo. Det blir kontrollert at det er en gyldig programområdekode og at programområdekoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan bare sende inn programområdekoder på videregående nivå.

Programområdekoden må være godkjent av Vigo kodeverksgruppe innen 1. januar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. januar 2013. Skal brukes første gang skoleåret 20130-2014).

Elev som går ut av fag (avbryter) i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist, samme skoleår eller senere, skal stå på den programområdekoden vedkommende er registret inn på.

Elev som får vedtak om opplæring hvor målet er å føre frem til grunnkompetanse, jf Opplæringslova § 3-3, første ledd skal registreres med xxxxx1H---, xxxxx2H--- eller xxxxx3H---. Eleven må kodes om når vedtak er fattet. Om vedtaket blir fattet på skolen eller i sentraladministrasjonen kan variere fra fylke til fylke. Se også under B10 Spesialundervisning.

Elev som får vedtak om å ta Vg1 over to år (vedtaket kan komme i løpet av skoleåret).
For Vg1 er det laget et kodeverk for dette:

xxxxx1A--- 1. år av 2-årig kurs
xxxxx1B--- 2. år av 2-årig kurs
xxxxx1D--- 1. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige
xxxxx1E--- 2. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige

 

Elever som får vedtak om å ta Vg1 over to år må kodes om fra grunnkoden til xxxxx1A--- (alt. xxxxx1D---) for første år og xxxxx1B--- (alt. xxxxx1E---) for andre året. Elevens programområdekode må endres når vedtaket er fattet. Om vedtaket blir fattet på skolen eller i sentraladministrasjonen kan variere fra fylke til fylke. Det er viktig å være oppmerksom på at retten for disse må utvides manuelt. Ved neste års søking vil eleven automatisk får opp koden xxxxx1B--- (alt. xxxxx1E---) dersom denne ligger i klasseordningen i Vigo (1S001). Kodesettet kan benyttes både for enkeltelever, og for fylker som har tilbud som organiseres over to år.


Ved overføring fra SAS til Vigo blir programområdekoden oppdatert dersom grunnkoden (de 6 første posisjonene) er lik. I tillegg gjelder det ved bytte mellom STREA og STSSA både på Vg2 og Vg3, og evt. andre koder som ligger i 5S058 i Vigo. Denne konverteringen forutsetter at fylkene setter hake i ”Konvertere tilsvarende programområde” ved import fra SAS til Vigo (i Vigo-rapport 6A001-Import fra skoler). Disse rutinene kan variere fra fylke til fylke.

Det presiseres at det er et eget kodeverk for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Disse programområdekodene har F i 7. posisjon for lærlinger og H i 7. posisjon for lærekandidater.

 

Følgende kodeverk gjelder for påbygg til studiekompetanse:

 

PBPBY3 - Påbygg for yrkesfaglige utdanningsprogram

PBPBY3----  Benyttes for elever på ordinært kurs etter Vg2 (gir generell studiekompetanse)
PBPBY3--ST Benyttes for elever på kurs etter Vg2 som gir spesiell studiekompetanse
PBPBY3H--- Benyttes for elever som går mot grunnkompetanse

 

PBPBY4 - Påbygg etter yrkeskompetanse

PBPBY4YK-- Benyttes for elever som har yrkeskompetanse
PBPBY4VO-- Benyttes for elever som har opplæring spesielt tilrettelagt for voksne
PBPBY4H--- Benyttes for elever som går på grunnkompetanse etter opplæringskontrakt
PBPBY4---- Benyttes for privatister som tar fag for studiekompetanse

  

Elever som tar videregående fag (på en videregående skole) når de fortsatt går i grunnskolen skal registreres på programområdekoden GSGSK0VG--. Når det skrives ut kompetansebevis på videregående, det året eleven får vitnemål fra grunnskolen, skal det benyttes programområdekoden GSGSK0VG-- med programområdenavn "Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet". Kortnavn: "Fag fra vg opp. på ung.tr.".

Kontrollmotoren i SO (Samordna opptak) kontrollerer kun grunnkoden (de 6 første posisjonene).

For føring av programområdekoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun programområdekoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet, gjennom Grep, benyttes (dvs grunnkoden).


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring