Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B09.Elevtimer
Sist endret: 13.05.2015
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter.
Gyldige koder Fagets omfang (GREP) er default.
Utfyllende kommentar

Kun avvikende timetall skal registreres inn i dette feltet. Avrundet til heltall (ikke desimaler).

 

Elevtimer overstyrer årstimer på faget, hvis utfylt. Disse timene blir overført til Lånekassen.

 

For følgende fagkoder det legges på korrekt årstimetall i "Elevtimer":

  • NOR3001/NOR3002/NOR3003
  • ENG3001/ENG3002/ENG3003
  • NOR1801 til NOR1818
  • UPF3900, UPF9001, UPF9900 til UPF9920
  • IOP1000/IOP2000/IOP3000/IOP4000/IOP5000 (Se under A04 Fagkode)
  • TEO9000 (Se under A04 Fagkode)
  • YSL2001, YSL2002, YSL3001 og YSL3002 (Yrkessjåførkurs for voksne)
  • PFO4190 og PFO4290

For disse fagkodene er det timetallet på Elevtimer som danner grunnlag for omfanget av opplæringen innenfor programområdet. Dersom elevtimer ikke blir registrert inn på faget/fagene vil ikke faget være med i beregning av kursprosenten. Dette kan føre til at eleven får for liten kursprosent og derav ikke forbruker et år av retten.

 

Fagkodene NOR1801 til NOR1818 og TEO9000 skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Kodene benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Utdanningsdirektoratet og SSB.

SSB og Udir får tilsendt elevtimer i tillegg til årstimer på fag. Lånekassen får tilsendt elevtimer for de fag der det ikke er årstimer på faget.


Se også B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter og B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring