Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B02.Startdato på programområdet
Sist endret: 30.04.2012
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3).

Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

 

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag

Utfyllende kommentar

Startdato skal bare eksporteres fra SAS til Vigo dersom dato avviker fra ordinær inntaksdato (skoleårets startdato). Startdato oppdateres i Vigo dersom startdato avviker fra skoleårets startdato.

 

Når en elev starter sin utdanning fra og med andre skoledag skal det legges inn startdato på programområdet.

 

Det legges inn startdato på programområdet når eleven

  • bytter programområde på samme skole hvor grunnkoden (de 6 første posisjonene) er forskjellig
  • bytter skole

Det er ikke nødvendig å legge inn startdato på programområdet når eleven

  • bytter programområde med samme grunnkode (de 6 første posisjonene)
  • bytter fra STREA til STSSA eller motsatt både på Vg2 og Vg3

Rutinene hvordan de to siste prikkpunktene skal registreres kan variere fra fylke til fylke (se også A03 Programområde under utfyllende kommentarer).

 

Privatister skal ikke ha startdato.

 

Manglende startdato kan føre til at eleven blir overført til OT selv om vedkommende går på skole. Det kan være forskjellige rutiner i fylkene i forhold til hvordan de oppdaterer elever som starter i løpet av skoleåret.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring