Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B01.Ajourholdskode
Sist endret: 02.05.2023 Endret innen siste seks måneder
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Kode for korrigering av inntaket til de videregående skolene i perioden fra siste maskinelle inntak og ut august måned (dvs. 31. august).

Gyldige koder

I Inntatt 
Ikke importert fra VIGO (som inntatt), men er tatt inn som elev ved skolen i august måned.
Ikke møtt ved skolestart
Var importert fra VIGO, men har sagt fra seg plassen før skolestart eller ikke møtt opp på skolen første skoledag.
S Avbrutt skolegangen i august
Var importert fra VIGO eller er tatt inn i løpet av august, startet på skolen, men har avbrutt skolegangen i august måned.
V Nei til plass fra venteliste 
Hadde ventelisteplass etter siste maskinelle inntak. Fått tildelt plass fra venteliste i løpet av august måned, men har takket nei til skoleplassen.

 

 

Utfyllende kommentar

Ajourholdskoden benyttes for å ajourføre inntaket fra siste maskinelle inntak fra VIGO. Koden skal kun settes i en begrenset periode (fra skolestart og ut august måned). Dette gjelder kun for de opplæringstilbudene som inngår i fellesinntaket fra VIGO.

Koden skal kun registreres på de elevene som har en endring i forhold til det maskinelle fellesinntaket fra VIGO. Elever som er importerte fra VIGO som inntatt (står på inntakslisten) skal ikke registreres med I.

Elever som blir tatt inn fra venteliste etter skolestart skal registreres med ajourholdskode I og startdato for den dagen de startet på skolen.  Se
B02 Startdato på programområder.
 
Elever som takker nei til skoleplass før skolestart eller ikke møter på skolen første skoledag skal registreres med ajourholdskode N og avbruddsdato for første skoledag. Se B04 Avbruddsdato på programområdet.

 

Elever som slutter på skolen/programområdet i løpet av august måned skal registreres med ajourholdskode S og avbruddsdato for den dagen de slutter. Se B04 Avbruddsdato på programområdet.


Søkere på ventelisten som får tilbud om skoleplass, men som takker nei skal registreres med ajourholdskode V og avbruddsdato for den dagen det ble gitt tilbud om skoleplass. Se B04 Avbruddsdato på programområdet.


All ajourføring av inntaket i august måned foregår i søkerdelen av VIGO.

 

Elever som blir tatt inn direkte på skolen (ikke står på venteliste) vil i hovedsak ikke være med i ajourhold av inntaket. Disse skal overføres til VIGO etter at ajourholdet er ferdig.


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
13 B01 Ajourholdskode 05.05.2022
12 B01 Ajourholdskode 19.05.2021
11 B01 Ajourholdskode 06.05.2020
10 B01 Ajourholdskode 10.05.2019
9 B01 Ajourholdskode 04.05.2018
8 B01 Ajourholdskode 05.05.2017
7 B01 Ajourholdskode 02.05.2016
6 B01 Ajourholdskode 13.05.2015
5 B01 Ajourholdskode 16.05.2014
4 B01 Ajourholdskode 25.04.2013
3 B01 Ajourholdskode 30.04.2012
2 B01 Ajourholdskode 15.04.2011
1 B01 Ajourholdskode 31.05.2010
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring