Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B04.Avbruddsdato på programområdet
Sist endret: 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten avbryter utdanningsprogrammet(vg1)/programområdet (vg2/vg3).

Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag

Utfyllende kommentar

Det skal registreres avbruddsdato for alle elever som avbryter sin opplæring før skoleåret er avsluttet. Det gjelder elever, voksne, lærlinger/lærekandidater (med opplæring i for eksempel fellesfag på skolen), fagopplæring i skole (for lærlinger og lærekandidater) og praksiskandidater (som for eksempel får opplæring i TEO9000 - Se A04 Fagkoder).

 

Følgende automatikk må ligge i de skoleadministrative systemene:

  • Når en elev får avbruddsdato på programområdet blir alle underliggende fag gitt samme avbruddsdato.
  • Fagene blir gitt fagstatus = S
  • Eleven får elevstatus = S på programområdet 
  • Eleven får fullførtkode = S på programområdet

Unntak der det er satt halvårsvurdering 2, standpunkt- eller eksamenskarakter. Disse fagene skal beholde sin fagstatus og ikke ha avbruddsdato.

 

Avbruddsdato og avbruddsårsak skal registreres når eleven skriver under på at den avbryter opplæringen.


Dersom skolen sender brev til eleven pga stort fravær, bør det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke eleven responderer på brevet settes dagen etter siste undervisningsdag som avbruddsdato. Frist for tilbakemelding kan f.eks være 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til vedkommende elev.

Elever som går ut hele skoleåret skal ikke ha avbruddsdato. Dersom eleven har fått karakter i halvårsvurdering 2 og/eller standpunkt/eksamen i alle sine fag må den stå som elev på skolen og heller få fravær for de gjenstående dagene ut skoleåret.

Privatister skal ikke ha avbruddsdato.

Ved en elevs død, meld fra til Inntakskontoret over telefon. Eleven skal sluttføres i skoleadministrativt system. I noen system skal det registreres N i Til Vigo på eleven når Inntakskontoret har fått melding. For Visma InSchool må eleven hakes bort i klar sti.


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
14 B04 Avbruddsdato på programområdet 02.05.2023
13 B04 Avbruddsdato på programområdet 05.05.2022
12 B04 Avbruddsdato på programområdet 19.05.2021
11 B04 Avbruddsdato på programområdet 06.05.2020
10 B04 Avbruddsdato på programområdet 10.05.2019
9 B04 Avbruddsdato på programområdet 04.05.2018
8 B04 Avbruddsdato på programområdet 05.05.2017
7 B04 Avbruddsdato på programområdet 02.05.2016
6 B04 Avbruddsdato på programområdet 13.05.2015
5 B04 Avbruddsdato på programområdet 16.05.2014
4 B04 Avbruddsdato på programområdet 25.04.2013
3 B04 Avbruddsdato på programområdet 30.04.2012
2 B04 Avbruddsdato på programområdet 15.04.2011
1 B04 Sluttdato på programområdet 31.05.2010
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring