Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B04.Avbruddsdato på programområdet
Sist endret: 13.05.2015
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten avbryter utdanningsprogrammet(Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3).

Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag

Utfyllende kommentar

Avbruddsdato skal bare eksporteres fra SAS til Vigo dersom dato avviker fra ordinær sluttdato (skoleårets sluttdato). Avbruddsdato oppdateres i Vigo kun dersom avbruddsdato avviker fra skoleårets sluttdato.

Det skal settes avbruddsdato når en elev avbryter opplæringen (fom andre skoledag). Dersom eleven avbryter opplæringen i perioden fra skolestart til ut august brukes ajourholdskoden S. Se også B01 Ajourholdskode. Avbruddsdato kan bli overført enten fra SAS eller OTTO.

Det legges inn avbruddsdato på programområdet når eleven

  • bytter programområde på samme skole hvor grunnkoden (de 6 første posisjonene) er forskjellig
  • bytter skole

Det er ikke nødvendig å legge inn avbruddsdato på programområdet når eleven

  • bytter programområde med samme grunnkode (de 6 første posisjonene)
  • bytter fra STREA til STSSA eller motsatt både på Vg2 og Vg3

Rutinene hvordan de to siste prikkpunktene skal registreres kan variere fra fylke til fylke (se også A03 Programområde under utfyllende kommentarer).

Følgende automatikk ligger i de skoleadministrative systemene:

  • Når en elev får avbruddsdato på programområdet blir alle underliggende fag gitt samme avbruddsdato
  • Fagene blir gitt fagstatus = S
  • Eleven får elevstatus = S på programområdet 
  • Eleven får fullførtkode = S på programområdet

Avbruddsdato og avbruddsårsak skal registreres når eleven skriver under på at den avbryter opplæringen. I hovedsak vil eleven skrive under på fylket sitt skjema for elever som avbryter opplæringen i skoleåret.

Dersom skolen sender brev til eleven pga stort fravær, bør det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke eleven responderer på brevet settes dagen etter siste undervisningsdag som avbruddsdato. Fristen for tilbakemelding kan f.eks være 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til vedkommende elev.

Elever som går ut hele skoleåret skal ikke ha avbruddsdato. Dersom eleven har fått karakter i halvårsvurdering 2 og/eller standpunkt/eksamen må den stå som elev på skolen og heller få fravær for de gjenstående dagene ut skoleåret.

Privatister skal ikke ha avbruddsdato.

Ved en elevs død, meld fra til Inntakskontoret over telefon. Eleven skal sluttføres i skoleadministrativt system og det skal sette N i Til Vigo på eleven når Inntakskontoret har fått melding.

 

Skoleårets skolesluttdato blir registrert i Vigo (klasseordningen 1S001) og blir satt for hver skole og/eller hvert programområde. I klasseordningen i Vigo ligger skolens opplæringstilbud i forhold til elever som tas inn fra inntakskontoret.

Ved import fra SAS til Vigo eller ved manuell registrering i Vigo vil det bli testet mot skolesluttdato som ligger i Vigo (i klasseordningen). Skolestartdato som er før skolestartdato (se B02 Startdato på programområdet) eller etter skolesluttdato vil bli blanket ved import fra SAS. Avbruddsdatoer som blankes kommer som feilmelding på loggen ved import i Vigo.

For programområdekoder som ikke ligger i Vigo sin klasseordning vil det ikke være test på skolesluttdato ved import i Vigo.

 

Beregning av ungdomsrett og tidsfrist i Vigo:
Ungdomsretten (normalt 3 år): avbruddsdato etter den dato fylket har satt for forbruk av rett.
Tidsfrist (normalt 5 år): avbruddsdato etter 1. september (første året eleven starter opp med videregående opplæring)


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring