Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B04.Sluttdato på programområdet
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten slutter på utdanningsprogrammet(Vg1)/programområdet.
Gyldige koder ÅÅÅÅMMDD
ÅÅÅÅ=år
MM=måned
DD=dag
Utfyllende kommentar

Sluttdato skal bare eksporteres fra SAS til Vigo dersom dato avviker fra ordinær sluttdato (skoleårets sluttdato).

Det skal settes sluttdato når en elev slutter fom 1. september i skoleåret. Dersom eleven slutter i perioden frå skolestart til ut august brukes ajourholdskoden S (j.fr. B01).

Sluttdato vil bli overført enten fra SAS eller OTTO.Følgende automatikk ligger i de skoleadministrative systemene:·

  • Når en elev får sluttdato på programområdet blir alle underliggende fag gitt samme sluttdato
  • Fagene blir gitt fagstatus = S
  • Eleven får elevstatus = S på programområdet
  • Eleven får fullførtkode = S på programområdet

Sluttdato og sluttårsak skal registreres når eleven skriver under på at den er sluttet på skolen.

Dersom skolen sender brev til eleven pga stort fravær, bør det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke eleven responderer på brevet settes siste tilstedeværelsesdag som sluttdato. Fristen for tilbakemelding kan f.eks være 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til vedkommende elev.

Oppdateres i Vigo kun dersom sluttdato avviker fra skoleårets sluttdato.

Ved en elevs død, meld fra til Inntakskontoret pr telefon.


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no