Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B01.Ajourholdskode
Sist endret: 25.04.2013
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Kode for korrigering av inntaket til de videregående skolene i perioden fra siste maskinelle inntak og ut august måned (dvs. 31. august).

Gyldige koder

I Inntatt 
Ikke importert fra Vigo (som inntatt), men er tatt inn som elev ved skolen i august måned.
Endret programområde på samme skole 
Var importert fra Vigo på et programområde, men har byttet over til et annet programområde på samme skole i løpet av august.
N Ikke møtt ved skolestart
Var importert fra Vigo, men har sagt fra seg plassen før skolestart eller ikke møtt opp på skolen første skoledag.
S Avbrutt skolegangen i august
Var importert fra Vigo eller er tatt inn i løpet av august, startet på skolen, men har avbrutt skolegangen i august måned.

V

Nei til plass fra venteliste 
Hadde ventelisteplass etter siste maskinelle inntak. Fått tildelt plass fra venteliste i løpet av august måned, men har takket nei til skoleplassen.

Utfyllende kommentar

Ajourholdskoden benyttes for å ajourføre inntaket fra siste maskinelle inntak fra Vigo. Koden skal kun settes i en begrenset periode (fra skolestart og ut august måned). Dette gjelder bare for de programområdene som inngår i fellesinntaket fra Vigo.

Koden skal kun registreres på de elevene som har en endring i forhold til det maskinelle fellesinntaket fra Vigo. Elever som er importerte fra Vigo og står på inntakslisten skal IKKE registreres med I.

Elever som blir tatt inn fra venteliste etter skolestart skal registreres med ajourholdskode = I.
Elever som blir tatt inn direkte på skolen (ikke står på venteliste) skal også ha ajourholdskode = I. 
Elever som tas inn etter skolestart må registreres inn med reell startdato.  Se B02 Startdato på programområder.


I Vigo fører ajourholdskode = E til at det programområdet eleven slutter på blir satt med status ”Strøket, inntatt på annet ønske” (statuskode 61) og det programområdet eleven begynner på blir satt med status ”Inntatt ordinært. Svart ja til tilbud om plass” (statuskode 18).

All ajourføring av inntaket i august måned foregår i søkerdelen av Vigo.

Elever som får ajourholdskode N skal registreres med avbruddsårsak IM og avbruddsdato for første skoledag.

Det kan være forskjellige rutiner i fylkene i forhold til inntak av elever som ikke står på venteliste.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring