Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B02.Startdato på programområdet
Sist endret: 02.05.2023
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på utdanningsprogrammet (vg1)/programområdet (vg2/vg3).

Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

 

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag

Utfyllende kommentar

Det skal registreres startdato for alle elever som får opplæring på skole. Det gjelder elever, voksne, lærlinger/lærekandidater (med opplæring i for eksempel fellesfag på skolen), fagopplæring i skole (for lærlinger og lærekandidater) og praksiskandidater (som for eksempel får opplæring i TEO9000 - Se A04 Fagkoder).

 

Startdato er første skoledag på det aktuelle programområdet for den enkelte eleven. Dette gjelder også elever som overføres som inntatt fra VIGO. De får første skoledag som startdato.

 

Privatister skal ikke ha startdato.

 

Manglende startdato kan føre til at eleven blir overført til OT selv om vedkommende går på skole.


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
13 B02 Startdato på programområdet 05.05.2022
12 B02 Startdato på programområdet 19.05.2021
11 B02 Startdato på programområdet 06.05.2020
10 B02 Startdato på programområdet 10.05.2019
9 B02 Startdato på programområdet 04.05.2018
8 B02 Startdato på programområdet 05.05.2017
7 B02 Startdato på programområdet 02.05.2016
6 B02 Startdato på programområdet 13.05.2015
5 B02 Startdato på programområdet 16.05.2014
4 B02 Startdato på programområdet 25.04.2013
3 B02 Startdato på programområdet 30.04.2012
2 B02 Startdato på programområdet 15.04.2011
1 B02 Startdato på programområdet 31.05.2010
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring