Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B02.Startdato på programområdet
Sist endret: 16.05.2014
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3).

Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

 

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag

Utfyllende kommentar

Startdato skal bare eksporteres fra SAS til Vigo dersom dato avviker fra ordinær inntaksdato (skoleårets startdato). Startdato oppdateres i Vigo dersom startdato avviker fra skoleårets startdato.

 

Når en elev starter sin utdanning fra og med andre skoledag skal det legges inn startdato på programområdet.

 

Det legges inn startdato på programområdet når eleven

  • bytter programområde på samme skole hvor grunnkoden (de 6 første posisjonene) er forskjellig
  • bytter skole

Det er ikke nødvendig å legge inn startdato på programområdet når eleven

  • bytter programområde med samme grunnkode (de 6 første posisjonene)
  • bytter fra STREA til STSSA eller motsatt både på Vg2 og Vg3

Rutinene hvordan de to siste prikkpunktene skal registreres kan variere fra fylke til fylke. Se også A03 Programområdekode under utfyllende kommentarer.

 

Manglende startdato kan føre til at eleven blir overført til OT selv om vedkommende går på skole. Det kan være forskjellige rutiner i fylkene i forhold til hvordan de oppdaterer elever som starter i løpet av skoleåret.

 

Privatister skal ikke ha startdato.

 

Det skal registreres startdato for alle voksne, lærlinger/lærekandidater (med opplæring i f.eks. fellesfagene på skole) og praksiskandidater som går på opplæringstilbud hvor oppstart avviker fra et normalt skoleår (skolestart medio august og skoleslutt medio juni).

Skoleårets skolestartdato blir registrert i Vigo (klasseordningen 1S001) og blir satt for hver skole og/eller hvert programområde. I klasseordningen i Vigo ligger skolens opplæringstilbud i forhold til elever som tas inn fra inntakskontoret.

Ved import fra SAS til Vigo eller ved manuell registrering i Vigo vil det bli testet mot skolestartdato som ligger i Vigo (i klasseordningen).
Startdato som er før skolestartdato eller etter skolesluttdato (se B04 Avbruddsdato på programområdet) vil bli blanket ved import fra SAS. Startdatoer som blankes kommer som advarsel på loggen ved import i Vigo.

For programområdekoder som ikke ligger i Vigo sin klasseordning vil det ikke være test på startdato ved import i Vigo. 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring