Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B19.VMM-merknad
Sist endret: 15.04.2011
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Vitnemålsmerknadsteksten
Gyldige koder

Gyldig tekst er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep.

Viser til brev fra Utdanningsdirektoratet "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet".

Utfyllende kommentar

Standardteksten på VMM-merknaden ligger i egen tabell i SAS og Vigo.

VMM17, VMM18 og VMM19 krever utfyllende informasjon og disse merknadene overføres fra SAS til Vigo som ”Fritekst” 

Navn i andre systemer

Extens Merknad (på vitnemålsfliken)
SATS Henger på koden
TP Egen merknad
Vigo Voksen Ikke i bruk i Vigo Voksen

Vigo

Merknad vitnemål


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no