Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B20.Oppmøtestatus
Sist endret: 10.05.2019
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Status for oppmøte ved sentralt gitt eksamen og lokalt gitt eksamen.

Gyldige koder

Avlagt
Dokumentert fravær
Ikke dokumentert fravær
Manglende besvarelse
Registrert klage

Utfyllende kommentar

Fravær fra eksamen blir regnet som dokumentert når eleven eller privatisten er hindret fra å møte til eksamen, hindringen ikke er forventet og han eller hun ellers ikke kan lastes for hindringen. Eleven eller privatisten må kunne legge frem dokumentasjon på dette jf forskrift til opplæringslova § 3-35.
 

PAS har disse kodene for sentralt gitt eksamen:

  • Deltatt (ligger som default)
  • Dokumentert fravær 
  • Ikke dokumentert fravær 
  • Manglende besvarelse
  • Registrert klage


Manglende besvarelse benyttes av sensor dersom de mangler eksamensoppgaven. I slike tilfeller må sensor ta kontakt med aktuell fylkeskommune for avklaring.


For sentral gitt eksamen kommer koden fra PAS til SAS. For lokal gitt eksamen må koden registreres inn i SAS.

Ikke møtt (IM) til eksamen krever påført riktig FAM-kode.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring