Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B03.Startdato på faget
Sist endret: 19.05.2021
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på faget.
Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

 

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag

Utfyllende kommentar

Startdato på faget skal være første skoledag eleven hadde opplæring i faget. Det gjelder elever, voksne, lærlinger/lærekandidater (med opplæring i for eksempel fellesfag på skolen), fagopplæring i skole (for lærlinger og lærekandidater) og praksiskandidater (som for eksempel får opplæring i TEO9000 - Se A04 Fagkoder).

 

Privatister skal ikke ha startdato på faget.

Navn i andre systemer

Extens Oppstartdato
SATS Dato tilmeldt
iSkole Startet
VIGO Voksen Startdato
VIGO Startdato


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
11 B03 Startdato på faget 06.05.2020
10 B03 Startdato på faget 10.05.2019
9 B03 Startdato på faget 04.05.2018
8 B03 Startdato på faget 05.05.2017
7 B03 Startdato på faget 02.05.2016
6 B03 Startdato på faget 13.05.2015
5 B03 Startdato på faget 16.05.2014
4 B03 Startdato på faget 25.04.2013
3 B03 Startdato på faget 30.04.2012
2 B03 Startdato på faget 15.04.2011
1 B03 Startdato på faget 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no