Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B09.Elevtimer
Sist endret: 15.04.2011
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter.
Gyldige koder Fagets omfang (GREP) er default.
Utfyllende kommentar

Kun avvikende timetall skal registreres inn i dette feltet. Avrundet til heltall (ikke desimaler).

 

Elevtimer overstyrer årstimer på faget, hvis utfylt. Disse timene blir overført til Lånekassen.

 

For følgende fagkoder det legges på korrekt årstimetall i ”Elevtimer”:

  • NOR3001/NOR3002/NOR3003
  • ENG3001/ENG3002/ENG3003
  • NOR1801/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18
  • UPF3900, UPF9001, UPF9900-UPF9920
  • IOP1000/IOP2000/IOP3000/IOP4000/IOP5000
  • NOR1211 – når opplæringen er på påbygging til generell studiekompetanse (281 årstimer)

For disse fagkodene er det timetallet på Elevtimer som danner grunnlag for omfanget av opplæringen innenfor programområdet.

For andre fag skal det kun legges inn elevtimer dersom elevens årstimetall i aktuelt fag avviker fra årstimene for faget.

Se også B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter og B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring