Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B24.Fravær
Sist endret: 16.05.2014
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Fravær fra undervisning.

Gyldige koder

dager
enkelttimer

Utfyllende kommentar

Fravær skal føres i henhold til forskrift til opplæringslova § 3-47 og skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 8.

Det er det samme fraværet som skrives ut på kompetansebevis/vitnemål som skal overføres til Vigo. Fravær på fag hvor elever avbryter i løpet av skoleåret skal ikke med på kompetansebevis/vitnemål. Dette fraværet skal heller ikke overføres til Vigo.

For elever som tar kurs over to år (eks Vg1 fordelt på to skoleår) skal fraværet for begge skoleår føres kompetansebevis/vitnemål. 

Også elever som går mot grunnkompetanse og får opplæring på programområdekoder med H--x/
HT-x/HTAx/HTHx (x = år i videregående opplæring) i 7.-10. posisjon skal ha ført fravær. Se under
B10 Spesialundervisning for nærmere forklaring på kodene.
 
Lærlinger som tar fagopplæring i skole (alternativ Vg3) etter forskrift til opplæringslova § 6A-9 skal ha ført fravær.

Elever i grunnskolen som tar fag på videregående opplæring (GSGSK0VG--) skal ha ført fravær. Dette skal med på kompetansebeviset som skrives ut til eleven. 

Voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem skal ikke ha ført fravær. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.7

 

Utfyllende informasjon om fravær finner dere på Utdanningsdirektoratet: Fravær i videregående opplæring - en oppsummering.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring