Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
C18.Netto opplæringstid
Sist endret: 05.08.2013
Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Definisjon Netto opplæringstid minus netto verdiskapningstid
Gyldige koder Angis i måneder. Kan være med desimaler.
Utfyllende kommentar

Beregnet felt.

Brutto opplæringstid
Den totale andelen av læretidens omfang som er definert som opplæringstid i læreplanen for programområdet. Jfr. Rundskriv Udir–01-2017 vedlegg 1.

Fradrag opplæringstid
Antall måneder fradrag i opplæringstid i bedrift. Beregnet felt som følge av fradragsregistrering.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 30 Netto opplæringstid
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring