Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B05.Avbruddsdato på faget
Sist endret: 19.05.2021
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten avbryter opplæringen i faget.

Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

 

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag

Utfyllende kommentar

Avbruddsdato på faget skal registreres dersom eleven avbryter opplæringen i faget eller bytter over til et annet fag i løpet av skoleåret. Det skal da legges avbruddsdato på det faget eleven bytter fra.

Ved registrering av avbruddsdato på faget skal det også registreres fagstatus S. Dersom det i slike tilfeller ikke er registrert fagstatus S vil dette bli rettet opp ved import i VIGO (rapport 6A001).


Dersom skolen sender brev til eleven pga stort fravær i et enkelt fag, bør det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke eleven responderer på brevet settes dagen etter siste undervisningsdag som avbruddsdato. Fristen for tilbakemelding kan f.eks være 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til vedkommende elev.

Elever som går ut hele skoleåret skal ikke ha avbruddsdato på det/de faget/-ene de har ved skoleårets slutt og hvor det er satt karakter i halvårsvurdering 2, standpunkt- eller eksamen. Det skal heller ikke registreres fagstatus S (Avbrutt opplæring i faget). Se
B07 Fagstatus.

Privatister skal ikke ha avbruddsdato på faget.

Navn i andre systemer

Extens Avbruddsdato
SATS Dato avmeldt
iSkole Sluttet
VIGO Voksen Sluttet i faget
VIGO Avbruddsdato


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
11 B05 Avbruddsdato på faget 06.05.2020
10 B05 Avbruddsdato på faget 10.05.2019
9 B05 Avbruddsdato på faget 04.05.2018
8 B05 Avbruddsdato på faget 05.05.2017
7 B05 Avbruddsdato på faget 02.05.2016
6 B05 Avbruddsdato på faget 13.05.2015
5 B05 Avbruddsdato på faget 16.05.2014
4 B05 Avbruddsdato på faget 25.04.2013
3 B05 Avbruddsdato på faget 30.04.2012
2 B05 Avbruddsdato på faget 15.04.2011
1 B05 Sluttdato på faget 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no