Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B06.Avbruddsårsak
Sist endret: 02.05.2023
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Kode som viser årsaken til at eleven avbryter utdanningsprogrammet (vg1)/programområdet (vg2/vg3) ) i løpet av skoleåret  eller lærlingen/lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten.

Gyldige koder

Avbruddsårsaker skole

AP  Byttet til nytt programområde/utdanningsprogram på samme skole 
AR Fått arbeid
AS Begynt på annen skole
FL Flyttet 
FR Stort fravær 
FV Feilvalg 
LA Sluttet på skolen i løpet av skoleåret for å begynne i lære
MI Militærtjeneste 
PM Permisjon

UV

Utvekslingselev
IM Ikke møtt ved skolestart (deltidselever, VO, lærlinger, oppdragsundervisning)
TN Takket nei til tilbud (deltidselever, VO, lærlinger, oppdragsundervisning)
AF  Annen frafallsårsak/ikke oppgitt

Se også under C12 Sluttårsaker fagopplæring

Utfyllende kommentar

Kodene fastsettes av VIGO Kodeverksgruppe

Kun gyldige koder skal ligge i SAS og VIGO.

 

Deltidselever, voksne, lærlinger med noe opplæring på skole, oppdragsundervisning og praksiskandidater skal også i august registreres med koder for avbruddsårsak. Dvs disse skal ikke ha ajourholdskoder.

Avbruddsdato og avbruddsårsak skal registreres når eleven melder skriftlig til skolen at de har avbrutt opplæringen på skolen. Se B04 Avbruddsdato.

 

Kodene IM - Ikke møtt ved skolestart og TN Takket nei til tilbud skal kun benyttes for elever som ikke kommer inn under VIGO-inntaket. Eksempel deltidselever, voksenopplæring, lærlinger og oppdragsundervisning.

 

Se også under B04 Avbruddsdato.


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
13 B06 Avbruddsårsak 05.05.2022
12 B06 Avbruddsårsak 19.05.2021
11 B06 Avbruddsårsak 06.05.2020
10 B06 Avbruddsårsak 10.05.2019
9 B06 Avbruddsårsak 04.05.2018
8 B06 Avbruddsårsak 05.05.2017
7 B06 Avbruddsårsak 02.05.2016
6 B06 Avbruddsårsak 13.05.2015
5 B06 Avbruddsårsak 16.05.2014
4 B06 Avbruddsårsak 25.04.2013
3 B06 Avbruddsårsak 30.04.2012
2 B06 Avbruddsårsak 15.04.2011
1 B06 Sluttårsak 31.05.2010
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring