Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B06.Sluttårsak
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Kode som viser årsaken til at eleven sluttet på programområdet eller lærlingen/lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten.
Gyldige koder

Sluttårsak skole

AR  Fått arbeid
AS Begynt på annen skole
AP Byttet til nytt programområde/utdanningsprogram på samme skole 
FL Flyttet 
FR Stort fravær 
FV Feilvalg 
IM Ikke møtt 
LA  Sluttet på skolen i løpet av skoleåret for å begynne i lære 
LV Lang reisevei 
MI Militærtjeneste 
OP Manglende oppholdstillatelse 
PS Personlige årsaker/sykdom 
SL Skolelei/motivasjon 
SV Svangerskap/fødsel 
UH Utenlandsopphold 
UK Utvekslingselev, kalenderår 
US Utvekslingselev, skoleår 
VA Fagvansker 
AF Annen frafallsårsak/ikke oppgitt

Sluttårsak fagopplæring

Utfyllende kommentar

Gyldige koder ligger i Vigo’s kodeverksbase og overføres til SAS. Kun gyldige koder skal ligge i SAS og Vigo.

Sluttdato og sluttårsak skal registreres når eleven skriver under på at den er sluttet på skolen (se også under sluttdato)


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no