Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B06.Avbruddsårsak
Sist endret: 25.04.2013
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Kode som viser årsaken til at eleven avbryter utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3) ) i løpet av skoleåret  eller lærlingen/lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten.

Gyldige koder

Avbruddsårsaker skole

AR  Fått arbeid
AS Begynt på annen skole
AP Byttet til nytt programområde/utdanningsprogram på samme skole 
FL Flyttet 
FR Stort fravær 
FV Feilvalg 
IM Ikke møtt 
LA Sluttet på skolen i løpet av skoleåret for å begynne i lære 
LV Lang reisevei 
MI Militærtjeneste 
OP Manglende oppholdstillatelse 
PM Permisjon
PS Personlige årsaker

SL

Skolelei/motivasjon
UH Utenlandsopphold 
UK Utvekslingselev, kalenderår 
US Utvekslingselev, skoleår 
VA Fagvansker 
AF Annen frafallsårsak/ikke oppgitt

Se også under C12 Sluttårsaker fagopplæring

Utfyllende kommentar

Kodene fastsettes av Vigo kodeverksgruppe

Kun gyldige koder skal ligge i SAS og Vigo. Avbruddsdato og avbruddsårsak skal registreres når eleven skriver under på at den har avbrutt opplæringen på skolen. I hovedsak vil eleven skrive under på fylkets skjema for elever som avbryter opplæringen i skoleåret. Se også under B04 Avbruddsdato.

 

Personlige årsaker kan være sykdom, svangerskap/fødsel eller andre årsaker.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring