Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A03.Programområdekode
Sist endret: 30.04.2012
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av Vigo kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden.

Gyldige koder

Grunnkoden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep. Alle gyldige koder (med 10 posisjoner) ligger i Vigo kodeverksbase.

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige programområdekoder i SAS og Vigo.

Ved import fra SAS til Vigo vil programområdekoden på filen testes mot programområde-tabellen i Vigo. Det blir kontrollert at det er en gyldig programområdekode og at programområdekoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan bare sende inn programområdekoder på videregående nivå.

Programområdekoden må være godkjent av Vigo kodeverksgruppe innen 1. januar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. januar 2012. Skal brukes første gang skoleåret 2012-2013).

Elev som går ut av fag (avbryter) i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist, samme skoleår eller senere, skal stå på den programområdekoden vedkommende er registret inn på.

Elev som får vedtak om opplæring hvor målet er å føre frem til grunnkompetanse, jf Opplæringslova § 3-3, første ledd skal registreres med xxxxx1H---, xxxxx2H--- eller xxxxx3H---. Eleven må kodes om når vedtak er fattet. Om vedtaket blir fattet på skolen eller i sentraladministrasjonen kan variere fra fylke til fylke. Se også under B10 Spesialundervisning.

Elev som får vedtak om å ta Vg1 over to år (vedtaket kan komme i løpet av skoleåret).
For Vg1 er det laget et kodeverk for dette:

xxxxx1A--- 1. år av 2-årig kurs
xxxxx1B--- 2. år av 2-årig kurs
xxxxx1D--- 1. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige
xxxxx1E--- 2. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige

 

Elever som får vedtak om å ta Vg1 over to år må kodes om fra grunnkoden til xxxxx1A--- (alt. xxxxx1D---) for første år og xxxxx1B--- (alt. xxxxx1E---) for andre året. Elevens programområdekode må endres når vedtaket er fattet. Om vedtaket blir fattet på skolen eller i sentraladministrasjonen kan variere fra fylke til fylke. Det er viktig å være oppmerksom på at retten for disse må utvides manuelt. Ved neste års søking vil eleven automatisk får opp koden xxxxx1B--- (alt. xxxxx1E---) dersom denne ligger i klasseordningen i Vigo (1S001). Kodesettet kan benyttes både for enkeltelever, og for fylker som har tilbud som organiseres over to år.


Ved overføring fra SAS til Vigo blir programområdekoden oppdatert dersom grunnkoden (de 6 første posisjonene) er lik. I tillegg gjelder det ved bytte mellom STREA og STSSA både på Vg2 og Vg3, og evt. andre koder som ligger i 5S058 i Vigo. Denne konverteringen forutsetter at fylkene setter hake i ”Konvertere tilsvarende programområde” ved import fra SAS til Vigo (i Vigo-rapport 6A001-Import fra skoler). Disse rutinene kan variere fra fylke til fylke.

Det presiseres at det er et eget kodeverk for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Disse programområdekodene har F i 7. posisjon for lærlinger og H i 7. posisjon for lærekandidater.
 
Presisering vedr bruk av PBPBY-koder:
PBPBY3----  
benyttes for elever som etter Vg1 og Vg2 innen yrkesfaglig utdanningsprogram starter på påbygging (alternativt andre kategorier og varianter som benyttes i forhold til innsøking).
PBPBY4YK-- 
benyttes for elever som etter fag-/svenneprøve eller Vg3 innen yrkesfaglige utdanningsprogram tar påbygging (alternativt PBPBY4YKHA, halvår og PBPBY4YKKV, kveld).
PBPBY4VO-- 
benyttes for voksne som tar 6-pack for å få generell studiekompetanse.
PBPBY4----  
benyttes for privatister som tar eksamen i enkeltfag for å få studiekompetanse.

Elever som tar videregående fag (på en videregående skole) når de fortsatt går i grunnskolen skal registreres på programområdekoden GSGSK0VG--.

Kontrollmotoren i SO (Samordna opptak) kontrollerer kun grunnkoden (de 6 første posisjonene).

For føring av programområdekoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun programområdekoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet, gjennom Grep, benyttes (dvs grunnkoden).


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring