Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
E4.Bestått/fullført ønsket kompetanse
Sist endret: 16.05.2014
Område Videregående skole
Tema E Voksne
Definisjon Dato fullført alle fag som er knyttet til ønsket kompetanse.
Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag
Utfyllende kommentar

Utkvitteringsdato fra SAS.

Settes i Vigo Voksen eller tilsvarende system etter import av data fra Vigo Opplæring (fag-/svennebrev) og/eller fra SAS (opplæring/eksamen).

Dato i ett av feltene (fullført eller bestått) blir sendt til Vigo. Dersom dato i begge felt er det dato i feltet bestått ønsket kompetanse som sendes til Vigo.

Det er i tillegg viktig å sette riktig fullførtkode på aktuelt programområde. Fullførtkode B viser at ønsket kompetanse er bestått. Fullførtkode I, M eller H viser at ønsket kompetanse er fullført. Fullførtkode B, I og M kan bare settes dersom hele programområdet er fullført. Fullførtkode H benyttes for kandidater som ikke har fullført alle fag i et programområde.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring