Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A01.Fødselsnummer
Sist endret: 30.04.2012
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon Elevens, privatistens, lærlingens, lærekandidatens eller praksiskandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret)
Gyldige koder

11 siffer (DDMMÅÅPPPPP)

DD      =dag
MM      =måned
ÅÅ       =år
PPPPP  =personnummer

Utfyllende kommentar

Dersom en person får endret fødselsnummer i SSB bør dette meldes tilbake til fylkeskommunene (Inntakskontoret eller Fagopplæringskontoret) som melder dette videre til aktuell skole. 
Har personen et kundeforhold i en norsk bank har vedkommende fått tildelt et D-nr.

Forslag til Fellesrutiner: 
Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer. Det er Inntakskontoret der eleven bor som skal opprette det fiktive fødselsnummeret, mens søker/elev/privatist/lærling/lærekandidat/praksiskandidat selv må skaffe seg et eventuelt D-nr.

Før Inntakskontoret oppretter et fiktivt fødselsnummer må det gjøres oppslag i Det sentrale folkeregister (DSF) for å kontrollere om det allerede ligger et gyldig F-nr eller D-nr på personen.

Ved vask mot DSF (Det sentrale folkeregisteret) får Vigo tilbakemelding dersom et D-nr er endret til et F-nr. Inntakskontoret må melde disse endringene videre til aktuell videregående skole/ voksenopplæringssenter.

SSB vil også kunne melde tilbake til fylkene personer med et fiktivt fødselsnummer/D-nr og som de oppdager har fått et gyldig D-nr/F-nr. Inntakskontoret må selv finne det korrekte D-nr/F-nr ved oppslag mot DSF og rette dette i Vigo. Nytt D-nr/F-nr må meldes til aktuell videregående skole/ voksenopplæringssenter. 

Dersom en skole får melding om endring av fødselsnummer må dette meldes tilbake til fylkeskommunen sentralt (Inntakskontoret). Blir en person liggende i Vigo med "flere" fødselsnummer (eks. både fiktivt nr og F-nr) vil dette kunne gi manglefull statistikk til SSB/Udir.

Vitnemål for elever med fiktive fødselsnummer vil ikke bli overført til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Regler for fiktivt fødselsnummer:

  • Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel 011285 blir til 411285).
  • Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (ledende null - eks for Akershus 02). Dersom det allerede er opprettet en person i Vigo med 99 kan dette erstattes med 98, 97 osv.

Eksempel jente fra Akershus: 42059199202 (født 020591 og hjemmehørende i fylke 02)
Eksempel gutt fra Troms: 55049199119 (født 150491 og hjemmehørende i fylke 19)


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring