Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A04.Fagkode
Sist endret: 30.04.2012
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Alfanumeriske kode for et fag eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig).

Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep. Alle gyldige koder ligger i Vigo kodeverksbase

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige fagkoder i SAS og Vigo.

Ved import fra SAS til Vigo vil fagkoden på filen testes mot fagkode-tabellen i Vigo. Det blir kontrollert at det er en gyldig fagkode og at fagkoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan kun benytte fagkoder på videregående nivå.

Fagkoden bør være importert fra Grep til Vigo kodeverksbase innen 1. februar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. februar 2012. Skal brukes første gang skoleåret 2012-2013).

For føring av fagkoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun fagkoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet (Grep) benyttes.

 

Noen fagkoder kan ha individuelt timetall. Se B09 Elevtimer.

 

Innen IB (International Baccalaureate) benyttes egne fagkoder. Disse fagkodene har IBA i de tre første posisjonene (eks. IBA2002 English A2 HL).

 

Praksiskandidater og lærlinger med full opplæring i bedrift som får komprimert opplæring i læreplanen på Vg3, med mål å ta skriftlig eksamen på Vg3, skal registreres med fagkoden TEO9000 (Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag). Det skal ikke registreres karakter på faget.


Fagkoden YRK9000 (Teoriopplæring 350 timer mot prøve i Yrkessjåførforskriften §16) benyttes for elever som etter Vg2 tar 350 timer teoriopplæring mot prøve i Yrkessjåførforskriften. Det skal ikke registreres karakter på faget.


Presisering vedr NOR-fagene:
Privatistene registreres med ordinære norskkoder (NOR1211, NOR1212 og NOR1213). 
Elever som tar påbygging etter yrkesfaglige utdanningsprogram registreres med påbyggingskodene (NOR1231, NOR1232 og NOR1233). Gjelder også medier og kommunikasjon og naturbruk (studieforberedende).
 

Fag med halvårsvurdering (H2):

Fra 01.08.2006: Fremmedspråk innenfor studieforberedende, norsk og engelsk i yrkesfag.

Fra 01.08.2009: Alle fellesfag som har opplæring over flere år.

 

Konvertering av halvårsvurdering (H2) til standpunkt:

I gitte tilfeller skal fag med halvårsvurdering konverteres til standpunkt. I slike tilfeller er det viktig at skolen informerer eleven om at klagefristen begynner å løpe. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om
Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 9.3.

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring