Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A05.Fagtype
Sist endret: 15.04.2011
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Gruppering av fag etter Rundskriv Udir-08-2010 og skriv fra Utdanningsdirektoratet om ”Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet”.

Gyldige koder

GF Grunnskolefag
FF Fellesfag (KL)
FP Felles programfag (KL)
UP Uspesifisert programfag (KL
VP Valgfritt programfag (KL) 
PF Prosjekt til fordypning (KL) 
IO Individuell opplæringsplan (KL)
F/FA/FF Felles allmenne fag (R'94) 
S/SF Studieretningsfag (R'94) 
V/VF Valgfag (R'94) 
T Fagskole (kun i Vigo)

Utfyllende kommentar

Samme fagkode kan ha forskjellige fagtype for ulike elever. (For eksempel en elev tar et felles programfag fra et annet programområde. Dette faget blir da et valgfritt programfag for denne eleven). Gjelder bare studieforberedende utdannings-program jf. rundskriv Udir-08-2010 

Fagtypen følger i hovedsak fagkoden, men kan overstyres.

 

For prosjekt til fordypning vises det til skriv fra Utdanningsdirektoratet om ”Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet”.

Fagtypen er viktig for utskriving av dokumentasjon og overføring til NVB (Nasjonal vitnemål database).

Fagtypene for R94 gjelder bare privatister i enkelte fag.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring