Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A01.Fødselsnummer
Sist endret: 13.05.2015
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon Elevens, privatistens, lærlingens, lærekandidatens eller praksiskandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret)
Gyldige koder

11 siffer (DDMMÅÅPPPPP)

DD      =dag
MM      =måned
ÅÅ       =år
PPPPP  =personnummer

Utfyllende kommentar

Dersom en person får endret fødselsnummer i SSB bør dette meldes tilbake til fylkeskommunene (Inntakskontoret eller Fagopplæringskontoret) som melder dette videre til aktuell skole. 
Har personen et kundeforhold i en norsk bank har vedkommende fått tildelt et D-nr.

Forslag til Fellesrutiner: 
Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer. Det er Inntakskontoret der eleven bor som skal opprette det fiktive fødselsnummeret, mens søker/elev/privatist/lærling/lærekandidat/praksiskandidat selv må skaffe seg et eventuelt D-nr. Det skal kunne opprettes fiktivt fødselsnummer for elever som kommer fra grunnskolen (10. trinn) og elever både fra offentlige og private videregående skoler.

Før Inntakskontoret oppretter et fiktivt fødselsnummer må det gjøres oppslag i Det sentrale folkeregister (DSF) for å kontrollere om det allerede ligger et gyldig F-nr eller D-nr på personen.

Ved vask mot DSF (Det sentrale folkeregisteret) får Vigo tilbakemelding dersom et D-nr er endret til et F-nr. Inntakskontoret må melde disse endringene videre til aktuell videregående skole/ voksenopplæringssenter.

SSB vil også kunne melde tilbake til fylkene personer med et fiktivt fødselsnummer/D-nr og som de oppdager har fått et gyldig D-nr/F-nr. Inntakskontoret må selv finne det korrekte D-nr/F-nr ved oppslag mot DSF og rette dette i Vigo. Nytt D-nr/F-nr må meldes til aktuell videregående skole/ voksenopplæringssenter. 

Dersom en skole får melding om endring av fødselsnummer må dette meldes tilbake til fylkeskommunen sentralt (Inntakskontoret). Blir en person liggende i Vigo med flere forskjellige fødselsnummer (eks. både fiktivt nr og F-nr) vil dette kunne gi mangelfull statistikk til SSB/Udir.

Vitnemål for elever med fiktive fødselsnummer vil ikke bli overført til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

PAS kan ikke benytte det fiktive fødselsnummeret som opprettes i Vigo. De lager sitt eget fødselsnummer uten påslag av 40 dager på fødselsdagen. Skolen må kontakte SAS-ansvarlig i fylket som videre kontakter Fylkesmannen for å få et fiktivt fødselsnummer til bruk i PAS. PAS sitt fiktive fødselsnummer er bare gyldig i PAS og kan ikke benyttes ved overføring fra PAS til andre system. D-nummer kan benyttes i PAS.Regler for fiktivt fødselsnummer:

  • Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel 011285 blir til 411285).
  • Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (ledende null - eks for Akershus 02). Dersom det allerede er opprettet en person i Vigo med 99 kan dette erstattes med 98, 97 osv.

Eksempel jente fra Akershus: 42059199202 (født 020591 og hjemmehørende i fylke 02)
Eksempel gutt fra Troms: 55049199119 (født 150491 og hjemmehørende i fylke 19)

Private videregående skoler får tildelt 00 i de to siste posisjonene i fødselsnummer.

 

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring