Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B21.Fullførtkode
Sist endret: 15.04.2011
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Gir status på hvordan eleven har gjennomført et programområde ved (det normale) skoleårs slutt.
Gyldige koder

Bestått
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført og bestått hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3).

I

Fullført og ikke bestått 
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men har ikke bestått (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag.

M

Ikke fullført hele utdanningsprogrammet pga mangler grunnlag for vurdering 
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) fordi eleven mangler grunnlag for vurdering (IV – ikke vurderingsgrunnlag, ID - ikke deltatt) i ett eller flere fag uten at dette skyldes vedtak om spesialundervisning og IOP eller har ikke møtt til eksamen (IM i rubrikken for eksamenskarakter)

A

Eleven har elevstatus A 
Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og har elevstatus A (har fått enkeltvedtak om spesialundervisning og har individuell opplæringsplan) og har hatt opplæring med mål om grunnkompetanse.
Eleven (med annet morsmål enn norsk og samisk) har ved utgangen av skoleåret fortsatt opplæring etter læreplanen for grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

H

Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev 
Eleven, kandidaten (voksen) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev.
Gjelder også elev som har fullført bedriftsopplæring i skole (Vg3 i skole for elev som ikke fikk tilbud om læreplass), men som ikke har tatt fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven

S

Sluttet 
Eleven har, i løpet av skoleåret, avbrutt opplæringen på hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3).

L

L Fullført læretiden (for lærlinger)
Lærlingen er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt fag-/svenneprøven.

K Fullført læretiden (for lærekandidater)
Lærekandidaten er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt kompetanseprøven.
Utfyllende kommentar

Utfyllende kommentarer - se vedlegg 2.

 

Fullførtkodene skal ikke settes i SAS før alle karakterene er lagt inn. Dvs også alle eksamenskarakterene.

 

Gjelder studieforberedende utdanningsprogram
Elever som skal ta fremmedspråk som privatist får B, I eller M i forhold til de andre karakterene som er gitt på utdanningsprogrammet.
For nærmere informasjon om hvilke fag dette gjelder, se på Utdanningsdirektoratet sin internettside: ”Endring i eksamen i fremmed språk for privatister” og ”Her finner du oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist”.

Fullførtkode L og K settes automatisk i Vigo når dato for læretiden er gått ut.

Fullførtkode i forhold til lærlinger/lærekandidater/praksiskandidater:

B Fullført og bestått(fagprøven)
I Fullført og bestått(fagprøven)
A Fullført grunnkompetanse (kompetanseprøven)

Når en elev har fullført Vg 3 med fullførtkode B eller I er ungdomsretten tatt ut.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring