Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
E3.Avbrudd av planlagt løp
Sist endret: 15.05.2012
Område Videregående skole
Tema E Voksne
Definisjon Dato kandidaten avbryter løpet før ønsket kompetanse er oppnådd.
Gyldige koder

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅ = år
MM = måned
DD = dag
Utfyllende kommentar

Kandidat som avbryter løpet:
• slutter i løpet av opplæring (inkl. læretid)
• avbryter opplæringen pga sykdom/svangerskap etc.

Løpet gjelder fra kandidaten søker til den har oppnådd ønsket kompetanse.

Skal fylles ut når kandidaten har avbrutt ønsket kompetanse (i forhold til variabel ønsket kompetanse) eller ikke har vært aktiv i 3 år. Dvs ikke har vært realkompetansevurdert, tatt opplæring, tatt eksamen eller gått opp til fag-/ svenneprøve.

Dette medfører ikke at kandidaten mister voksenretten sin.

Saksbehandlingsregel:
Dersom det ikke har vært aktivitet (opplæring, eksamen eller prøve) i løpet av de siste 3 år blir kandidaten automatisk satt som avbrutt. Måleperioden er fra 30.9 det aktuelle året og tre år tilbake i tid. Kommer kandidaten tilbake til opplæring eller tar eksamen/prøve blir datoen nullstilt.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring