Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B08.Elevstatus
Sist endret: 16.05.2014
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens, privatistens, kandidatens (voksne), lærlingens eller lærekandidatens status på et gitt programområde.
Gyldige koder

E

E Elev
Gjelder elev som har fagstatus = E i alle fag eller en kombinasjon av fagstatus = E, F, N, O og P, og følger undervisning i et programområde med planlagt full kompetanse. Gjelder også elev som er tatt inn til programområder over 2 år

A

Spesialundervisning
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan etter
opplæringslova § 5-1 og forskrift til opplæringslova § 3-20, tredje ledd.
D Deltidselev
Gjelder elev som bare tar noen fag uten at det er ment å skulle føre til et helt programområde på normert tid. Private videregående skoler markere om en elev er deltidselev.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge.
Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge.

I

Norsk utvekslingselev i utlandet. 
Gjelder norsk elev som går på en skole i utlandet der undervisningstilbudet ikke er organisert i regi av fylkeskommunen.
M

 Fagopplæring i skole
Gjelder lærling/lærekandidat som får fagopplæring i skole.

P

Privatist
Gjelder kandidat som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som privatist (har bare fagstatus = P).

V

Voksne 
Gjelder person som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (har fagstatus = V) eller har fagstatus = R (er realkompetansevurdert eller fritatt i minst ett fag etter forskrift til opplæringslova § 1-13).

O

Oppdragsundervisning,
Gjelder person som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som oppdragsundervisning (fagstatus = O).

S Avbrutt hele programområdet
L Lærling i programområdet (opplæring i bedrift)
K Lærekandidat i programområdet (opplæring i bedrift)

Utfyllende kommentar

Elevstatus beregnes i Vigo ut fra den fagstatus som er overført fra SAS (se vedlegg). For å kunne beregne elevstatus må utdanningsprogrammet/programområdet inneholde minimum ett fag.

E

Elev

Elev som følger undervisningstilbud utenfor Norge på undervisningsopplegg som er organisert i regi av fylkeskommunen skal ha elevstatus = E.

A

Spesialundervisning

Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A. Ved skoleårets slutt vil elever med fagstatus A som har tallkarakter og/eller IV + FAM21 i alle fag få endret sin elevstatus fra A (spesialundervisning) til E (elev). Se også under B07 Fagstatus og B10 Spesialundervisning.

D

Deltidselev
Private videregående skoler må registrere elevstatus D for elever som er deltidselev. Dette er viktig i forhold til tilskudd til de private videregående skolene. Se forskrift til opplæringslova § 6-5.

Fylkeskommunale videregående skoler behøver ikke registrere elevstatus D. Her kan rutinene variere mellom fylkene.

Se også forskrift til opplæringslova § 6-5 (generelt), § 6-27 (Vg1) og § 6-39 (Vg2 og Vg3)  i forhold til inntak som deltidselev.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge 
Dette er uavhengig av om eleven får karakter eller ikke.
Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U

I

Norsk utvekslingselev
Denne elevstatus registreres bare i Vigo.

M

Fagopplæring i skole

Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Disse elevene får ikke tildelt fag på skolen og får derfor kursprosent 100 i Vigo.

V

Voksen
Elever som registreres med elevstatus V må være knyttet opp mot voksenopplæringsmidler (581 i KOSTRA).

O

Oppdragsundervisning 
Opplæring som er betalt av f.eks NAV, AOF, Friundervisningen eller en bedrift. Undervisningen skjer på, og er administrert av, en fylkeskommunal videregående skole. Kan også være personer som tar restteori for lærling/lærekandidat.

L

Lærling
Settes i Vigo og gir kursprosent 100.

K

Lærekandidat

Settes i Vigo og gir kursprosent 100.

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring