Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B09.Elevtimer
Sist endret: 19.05.2021 Endret innen siste seks måneder
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter.
Gyldige koder Fagets omfang (GREP) er default.
Utfyllende kommentar

Kun avvikende timetall skal registreres inn i dette feltet. Avrundet til heltall (ikke desimaler).

 

For følgende fagkoder det legges på korrekt årstimetall i "Elevtimer":

  • NOR3001/NOR3002/NOR3003
  • ENG3001/ENG3002/ENG3003
  • NOR1801 til NOR1818
  • UPF3900, UPF9001, UPF9900 til UPF9920
  • IOP1000/IOP2000/IOP3000/IOP4000/IOP5000 (Se under A04 Fagkode)
  • TEO9000 (Se under A04 Fagkode)
  • YSL2001, YSL2002, YSL3001 og YSL3002 (Yrkessjåførkurs for voksne)
  • YFF4190 og YFF4290
  • Friskoler som har fagkoder uten årstimetall fra Grep. 

For disse fagkodene er det timetallet på Elevtimer som danner grunnlag for omfanget av opplæringen innenfor programområdet. Dersom elevtimer ikke blir registrert inn på faget/fagene vil ikke faget være med i beregning av kursprosenten. Dette kan føre til at eleven får for liten kursprosent og derav ikke forbruker et år av retten.

SSB og Udir får tilsendt elevtimer i tillegg til årstimer på fag. Lånekassen får tilsendt elevtimer for de fag der det ikke er årstimer på faget.


Se også B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter og B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk.

Navn i andre systemer

Extens E.timer
SATS Vigo_årstimer
iSkole Omfang
VIGO Voksen Timer underv (gjelder TEO9000) og Timer/PFO (gjelder aktuelle PFO-fag)
VIGO Elevt


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
11 B09 Elevtimer 06.05.2020
10 B09 Elevtimer 10.05.2019
9 B09 Elevtimer 04.05.2018
8 B09 Elevtimer 05.05.2017
7 B09 Elevtimer 02.05.2016
6 B09 Elevtimer 13.05.2015
5 B09 Elevtimer 16.05.2014
4 B09 Elevtimer 25.04.2013
3 B09 Elevtimer 30.04.2012
2 B09 Elevtimer 15.04.2011
1 B09 Elevtimer 31.05.2010

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no