Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B09.Elevtimer
Sist endret: 02.05.2023
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter.
Gyldige koder Fagets omfang (GREP) er default.
Utfyllende kommentar

Kun avvikende timetall skal registreres inn i dette feltet. Avrundet til heltall (ikke desimaler).

 

For følgende fagkoder det legges på korrekt årstimetall i "Elevtimer":

  • NOR3001/NOR3002/NOR3003
  • ENG3001/ENG3002/ENG3003
  • NOR1801 til NOR1818
  • UPF3900, UPF9001, UPF9900 til UPF9920
  • IOP1000/IOP2000/IOP3000/IOP4000/IOP5000 (Se under A04 Fagkode)
  • TEO9000 (Se under A04 Fagkode)
  • YSL2001, YSL2002, YSL3001 og YSL3002 (Yrkessjåførkurs for voksne)
  • YFF4190 og YFF4290
  • Private videregående skoler som har fagkoder uten årstimetall fra Grep. 

For disse fagkodene er det timetallet på Elevtimer som danner grunnlag for omfanget av opplæringen innenfor programområdet. Dersom elevtimer ikke blir registrert inn på faget/fagene vil ikke faget være med i beregning av kursprosenten. Dette kan føre til at eleven får for liten kursprosent og derav ikke forbruker et år av retten.

SSB, Udir og Lånekassen får tilsendt elevtimer for ovennevnte fagkoder.


Se også B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter og B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk.


Tidligere versjoner
Versjon Kode Tittel Sist endret
13 B09 Elevtimer 05.05.2022
12 B09 Elevtimer 19.05.2021
11 B09 Elevtimer 06.05.2020
10 B09 Elevtimer 10.05.2019
9 B09 Elevtimer 04.05.2018
8 B09 Elevtimer 05.05.2017
7 B09 Elevtimer 02.05.2016
6 B09 Elevtimer 13.05.2015
5 B09 Elevtimer 16.05.2014
4 B09 Elevtimer 25.04.2013
3 B09 Elevtimer 30.04.2012
2 B09 Elevtimer 15.04.2011
1 B09 Elevtimer 31.05.2010
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring