Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B08.Elevstatus
Sist endret: 15.04.2011
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens status på et gitt programområde.
Gyldige koder

E

E Elev
Gjelder elev som har fagstatus = E i alle fag eller en kombinasjon av fagstatus = E, F, N, O og P, og følger undervisning i et programområde med planlagt full kompetanse. Gjelder også elev som er tatt inn til programområder over 2 år

A

Opplæring etter individuell opplæringsplan
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan etter opplæringsloven § 5-1 og forskrift til opplæringsloven § 3-20, tredje ledd.
D Deltidselev
Gjelder elev som bare tar noen fag uten at det er ment å skulle føre til et helt programområde på normert tid. Private videregående skoler markere om en elev er deltidselev.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge.
Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge.

I

Norsk utvekslingselev i utlandet. 
Gjelder norsk elev som går på en skole i utlandet der undervisningstilbudet ikke er organisert i regi av fylkeskommunen.
M

 Fagopplæring i skole
Gjelder lærling/lærekandidat som får fagopplæring i skole.

P

Privatist,
Gjelder kandidat som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som privatist (har bare fagstatus = P).

V

Voksne, 
gjelder person som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (har fagstatus = V) eller har fagstatus = R (er realkompetansevurdert eller fritatt i minst ett fag etter forskrift til opplæringsloven § 1-13).

O

Oppdragsundervisning,
Gjelder person som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som oppdragsundervisning (fagstatus = O). Gjelder kun den undervisningen som administreres av skolen
S Avbrutt hele programområdet
L Lærling i programområdet (opplæring i bedrift)
K Lærekandidat i programområdet (opplæring i bedrift)

Utfyllende kommentar

Elevstatus beregnes i Vigo ut fra den fagstatus som er overført fra SAS (se vedlegg).

E

Elev

Elev som følger undervisningstilbud utenfor Norge på undervisningsopplegg som er organisert i regi av fylkeskommunen skal ha elevstatus = E.

A

Opplæring etter individuell opplæringsplan

Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A. Se også under B07 Fagstatus og B10 Spesialundervisning.

D

Deltidselev
Private skoler må registrere elevstatus D for elever som er deltidselev. Dette er viktig i forhold til tilskudd til de private videregående skolene. Fylkeskommunale videregående skoler behøver ikke registrere elevstatus D.
Se også forskrift til opplæringsloven § 6-12 i forhold til inntak som deltidselev.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge
Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U

I

Norsk utvekslingselev
Denne elevstatus registreres bare i Vigo.

M

Fagopplæring i skole

Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass).

V

Voksen
Det er viktig at beløp på 581 i KOSTRA skal gjelde personer som får elevstatus V

O

Oppdragsundervisning 
Gjelder også de som tar restteori for lærling/lærekandidat.

L

Lærling
Settes i Vigo og gir kursprosent 100.

K

Lærekandidat

Settes i Vigo og gir kursprosent 100.

 

Elevstatus A og V skal importeres fra SAS til Vigo.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring