Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

Endringslogg

Versjon Kode Tittel Endring Sist endret
2 01 Vedlegg 1 Regler for beregning av elevstatus i vigo Henvisning til eget dokument 05.06.2013
2 02 Vedlegg 2 Fullførtkoder i kunnskapsløftet - Presisering 20.08.2013
1 03 Vedlegg 3 Regler for registrering av spesialundervisning pr 20-08-2013 20.08.2013
4 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 25.04.2013
3 A01 Fødselsnummer Endret i definisjon og utfyllende kommentar. 30.04.2012
10 A01 Fødselsnummer Endret i Utfyllende kommentar 10.05.2019
2 A01 Fødselsnummer Endret utfyllende kommentar 15.04.2011
5 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
7 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2016
6 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 13.05.2015
8 A01 Fødselsnummer Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2017
9 A01 Fødselsnummer Ingen endringer. 04.05.2018
3 A02 Utdanningsprogram Endret i definisjon og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
1 A02 Utdanningsprogram Ny variabel fra 15.4.2011 Plasseres som A02 15.04.2011
7 A02 Utdanningsprogram Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 11.08.2017
4 A02 Utdanningsprogram Oppdatert linker. 16.05.2014
2 A02 Utdanningsprogram Endret i definisjon. 30.04.2012
6 A02 Utdanningsprogram Endre i definisjon og oppdatert linker. 02.05.2016
5 A02 Utdanningsprogram Endtret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 13.05.2015
8 A02 Utdanningsprogram Oppdatert linker. 04.05.2018
9 A02 Utdanningsprogram Oppdatert linker. Tatt bort tekst i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
4 A03 Programområdekode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
10 A03 Programområdekode Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 A03 Programområdekode Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. Endret plassering til A03 15.04.2011
8 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
5 A03 Programområdekode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 16.05.2014
3 A03 Programområdekode Endret i definisjon og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
6 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar. 13.05.2015
9 A03 Programområdekode Endret i utfyllende kommentar. 04.05.2018
5 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar. 20.08.2013
11 A04 Fagkode Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 A04 Fagkode Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. Endret plassering til A04. 15.04.2011
9 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
6 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
3 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
8 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
7 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
10 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
4 A04 Fagkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 25.04.2013
5 A05 Fagtype Endret i utfyllende kommentar. 20.08.2013
11 A05 Fagtype Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 10.05.2019
2 A05 Fagtype Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. Endret plassering til A05 15.04.2011
9 A05 Fagtype Endret i gyldige koder og oppdatert linker. 11.08.2017
6 A05 Fagtype Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
8 A05 Fagtype Oppdatert linker. 02.05.2016
3 A05 Fagtype Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 A05 Fagtype Oppdatert linker. 13.05.2015
10 A05 Fagtype Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
4 A05 Fagtype Endret i definisjon, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
1 A06 Vigo skolenummer Ny variabel fra og med april 2013. 25.04.2013
2 A06 Vigo skolenummer Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
7 A06 VIGO skolenummer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
4 A06 VIGO skolenummer Endret i definisjon. 02.05.2016
3 A06 Vigo skolenummer Ingen endringer 13.05.2015
5 A06 VIGO skolenummer Ingen endringer 05.05.2017
6 A06 VIGO skolenummer Ingen endringer 04.05.2018
1 A07 Organisasjonesnummer Ny variabel fra og med april 2013. 25.04.2013
2 A07 Organisasjonsnummer Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
4 A07 Organisasjonsnummer Oppdatert linker. 02.05.2016
7 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer 10.05.2019
3 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer. 13.05.2015
5 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer 05.05.2017
6 A07 Organisasjonsnummer Ingen endringer 04.05.2018
4 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 25.04.2013
10 B01 Ajourholdskode Ingen endringer. 10.05.2019
2 B01 Ajourholdskode Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
5 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
7 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2016
3 B01 Ajourholdskode Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
6 B01 Ajourholdskode Ingen endringer. 13.05.2015
8 B01 Ajourholdskode Ingen endringer 05.05.2017
9 B01 Ajourholdskode Ingen endringer. 04.05.2018
4 B02 Startdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 25.04.2013
10 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 10.05.2019
2 B02 Startdato på programområdet Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
5 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 16.05.2014
7 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 02.05.2016
3 B02 Startdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
6 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 13.05.2015
8 B02 Startdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 05.05.2017
9 B02 Startdato på programområdet Ingen endringer. 04.05.2018
4 B03 Startdato på faget Endret i navn i andre systemer. 25.04.2013
10 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 10.05.2019
2 B03 Startdato på faget Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
5 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 16.05.2014
7 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 02.05.2016
3 B03 Startdato på faget Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
6 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 13.05.2015
8 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 05.05.2017
9 B03 Startdato på faget Ingen endringer. 04.05.2018
4 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 25.04.2013
10 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 B04 Avbruddsdato på programområdet Sluttdato endret til avbruddsdato. Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
5 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 16.05.2014
7 B04 Avbruddsdato på programområdet Ingen endringer. 02.05.2016
3 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
6 B04 Avbruddsdato på programområdet Ingen endringer. 13.05.2015
8 B04 Avbruddsdato på programområdet Ingen endringer. 05.05.2017
9 B04 Avbruddsdato på programområdet Endret i utfyllende kommentar. 04.05.2018
4 B05 Avbruddsdato på faget Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 25.04.2013
10 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer. 10.05.2019
2 B05 Avbruddsdato på faget Sluttdato er endret til avbruddsdato, Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
5 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer. 16.05.2014
7 B05 Avbruddsdato på faget Endret i utfyllende kommentar. 02.05.2016
3 B05 Avbruddsdato på faget Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
6 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer. 13.05.2015
8 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer 05.05.2017
9 B05 Avbruddsdato på faget Ingen endringer 04.05.2018
4 B06 Avbruddsårsak Endret i navn i andre systemer. 25.04.2013
10 B06 Avbruddsårsak Endringer i Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 B06 Avbruddsårsak Tittel endret til avbruddsårsak. Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
5 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 16.05.2014
3 B06 Avbruddsårsak Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
6 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 13.05.2015
7 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 02.05.2016
9 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 04.05.2018
8 B06 Avbruddsårsak Ingen endringer. 05.05.2017
5 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 02.12.2013
10 B07 Fagstatus Endret i Gyldige koder, Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 10.05.2019
2 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
9 B07 Fagstatus Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
6 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B07 Fagstatus Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
8 B07 Fagstatus Oppdatert linker. 02.05.2016
7 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
4 B07 Fagstatus Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
5 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 20.08.2013
11 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar 10.05.2019
2 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
9 B08 Elevstatus Ingen endringer. 11.08.2017
6 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 16.05.2014
8 B08 Elevstatus Endret utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
3 B08 Elevstatus Endret i definisjon, gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B08 Elevstatus Endret utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
4 B08 Elevstatus Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
10 B08 Elevstatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar 04.05.2018
4 B09 Elevtimer Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 25.04.2013
10 B09 Elevtimer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 B09 Elevtimer Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
8 B09 Elevtimer Ingen endringer. 05.05.2017
5 B09 Elevtimer Ingen endringer. 16.05.2014
7 B09 Elevtimer Ingen endringer. 02.05.2016
3 B09 Elevtimer Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
6 B09 Elevtimer Endret i utfyllende kommentar. 13.05.2015
9 B09 Elevtimer Endret i Utfyllende kommentar. 04.05.2018
5 B10 Spesialundervisning Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 20.08.2013
11 B10 Spesialundervisning Endret i utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 B10 Spesialundervisning Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
6 B10 Spesialundervisning Endret i definisjon, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B10 Spesialundervisning Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
8 B10 Spesialundervisning Oppdatert linker. 02.05.2016
7 B10 Spesialundervisning Endret i definisjon, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
9 B10 Spesialundervisning Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
4 B10 Spesialundervisning Oppdatert linker. 25.04.2013
10 B10 Spesialundervisning Oppdatert linker. 04.05.2018
4 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Oppdatert linker. 25.04.2013
10 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
5 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
8 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Oppdatert linker. 04.05.2018
4 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 25.04.2013
10 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 10.05.2019
2 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
5 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
8 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 11.08.2017
9 B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Oppdatert linker. 04.05.2018
4 B13 Karaktertermin Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
10 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 10.05.2019
2 B13 Karaktertermin Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
5 B13 Karaktertermin Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
3 B13 Karaktertermin Ingen endringer 30.04.2012
7 B13 Karaktertermin Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 13.05.2015
8 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 05.05.2017
9 B13 Karaktertermin Ingen endringer. 04.05.2018
4 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
2 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
5 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
3 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B14 Merknad for Prosjekt til fordypning Ingen endringer. 13.05.2015
8 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
9 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Ingen endringer. 04.05.2018
10 B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Ingen endringer. 10.05.2019
4 B15 Eksamensform Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
2 B15 Eksamensform Endret i utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.04.2011
7 B15 Eksamensform Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
5 B15 Eksamensform Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B15 Eksamensform Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
6 B15 Eksamensform Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
9 B15 Eksamensform Oppdatert linker. 04.05.2018
8 B15 Eksamensform Ingen endringer. 05.05.2017
10 B15 Eksamensform Engen endringer. 10.05.2019
4 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 25.04.2013
7 B16 FAM-kode Endret i gyldige koder og oppdatert linker. 02.05.2016
5 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B16 FAM-kode Endret i gyldige koder 30.04.2012
6 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 13.05.2015
2 B16 FAM-kode Fjernet tekst fra utfyllende kommentar 15.04.2011
8 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B16 FAM-kode Oppdatert linker. 04.05.2018
10 B16 FAM-kode Endret i Gyldige koder. 10.05.2019
4 B17 FAM-merknad Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 25.04.2013
7 B17 FAM-merknad Endret i gydlige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
5 B17 FAM-merknad Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B17 FAM-merknad Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
6 B17 FAM-merknad Oppdatert linker. 13.05.2015
2 B17 FAM-merknad Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
8 B17 FAM-merknad Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B17 FAM-merknad Oppdatert linker. 04.05.2018
10 B17 FAM-merknad Endret i Gyldige koder. 10.05.2019
4 B18 VMM-kode Endret i navn i andre systmer og oppdatert linker. 25.04.2013
5 B18 VMM-kode Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B18 VMM-kode Endret i gyldige koder 30.04.2012
7 B18 VMM-kode Endret i gyldige koder og oppdatert linker. 02.05.2016
6 B18 VMM-kode Oppdatert linker. 13.05.2015
2 B18 VMM-kode Fjernet tekst fra utfyllende kommentarer 15.04.2011
8 B18 VMM-kode Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B18 VMM-kode Oppdatert linker. 04.05.2018
10 B18 VMM-kode Endret i Gyldige koder og oppdatert linker. 10.05.2019
4 B19 VMM-merknad Endret i navn i andre systmer og opppdatert linker. 25.04.2013
5 B19 VMM-merknad Oppdatert linker. 16.05.2014
3 B19 VMM-merknad Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B19 VMM-merknad Edret i gyldige koder og oppdatert linker. 02.05.2016
6 B19 VMM-merknad Oppdatert linker. 13.05.2015
2 B19 VMM-merknad Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
8 B19 VMM-merknad Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B19 VMM-merknad Oppdatert linker. 04.05.2018
10 B19 VMM-merknad Endret i Gyldige koder og oppdatert linker. 10.05.2019
10 B20 Oppmøtestatus Endret i Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
4 B20 Oppmøtestatus Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
8 B20 Oppmøtestatus Ingen endringer. 05.05.2017
5 B20 Oppmøtestatus Ingen endringer. 16.05.2014
3 B20 Oppmøtestatus Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B20 Oppmøtestatus Oppdatert linker. 02.05.2016
6 B20 Oppmøtestatus Ingen endringer. 13.05.2015
2 B20 Oppmøtestatus Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
9 B20 Oppmøtestatus Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 04.05.2018
11 B21 Fullførtkode Endret i Utfyllende kommentar og oppdatert linker. 10.05.2019
5 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder. 20.08.2013
9 B21 Fullførtkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 11.08.2017
8 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
6 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 30.04.2012
7 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
2 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder og utfyllende kommentar. 15.04.2011
4 B21 Fullførtkode Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
10 B21 Fullførtkode Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
10 B22 Bevistype Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
4 B22 Bevistype Endret i navn i andre systemer og oppdatert linker. 25.04.2013
7 B22 Bevistype Oppdatert linker. 02.05.2016
5 B22 Bevistype Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
3 B22 Bevistype Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
6 B22 Bevistype Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
2 B22 Bevistype Endret navn i andre systemer 15.04.2011
8 B22 Bevistype Oppdatert linker. 05.05.2017
9 B22 Bevistype Oppdatert linker. 04.05.2018
10 B23 Karakterstatus Ingen endringer. 10.05.2019
4 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 25.04.2013
7 B23 Karakterstatus Oppdatert linker. 02.05.2016
3 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar. 30.04.2012
5 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar. 16.05.2014
6 B23 Karakterstatus Ingen endringer 13.05.2015
2 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar. 15.04.2011
8 B23 Karakterstatus Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 05.05.2017
9 B23 Karakterstatus Ingen endringer. 04.05.2018
9 B24 Fravær Ingen endringer. 10.05.2019
3 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
6 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 02.05.2016
2 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar 30.04.2012
4 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
5 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
1 B24 Fravær Ny variabel fra 15.4.2011 15.04.2011
7 B24 Fravær Oppdatert linker. 05.05.2017
8 B24 Fravær Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
9 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ingen endringer. 10.05.2019
3 B25 Orden og adferd (oppførsel) Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 25.04.2013
6 B25 Orden og adferd (oppførsel) Oppdatert linker. 02.05.2016
2 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ingen endringer 30.04.2012
4 B25 Orden og adferd (oppførsel) Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 16.05.2014
5 B25 Orden og adferd (oppførsel) Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 13.05.2015
1 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ny variabel fra 15.4.2011 15.04.2011
7 B25 Orden og adferd (oppførsel) Ingen endringer. 05.05.2017
8 B25 Orden og adferd (oppførsel) Oppdatert linker. 04.05.2018
2 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. Oppdatert linker. 25.04.2013
6 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Oppdatert linker. 05.05.2017
5 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Oppdatert linker. 02.05.2016
3 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i utfyllende kommentarer og oppdatert linker. 16.05.2014
1 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Ny variabel fra 30.04.2012 30.04.2012
4 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Oppdatert linker. 13.05.2015
8 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Ingen endringer. 10.05.2019
7 B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 04.05.2018
6 B27 Målform Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 B27 Målform Ingen endringer. 02.05.2016
1 B27 Målform Ny variabel fom 16.05.2014. 16.05.2014
2 B27 Målform Ingen endringer 13.05.2015
4 B27 Målform Ingen endringer. 05.05.2017
5 B27 Målform Ingen endringer. 04.05.2018
4 C01 Avgiverfylke Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C01 Avgiverfylke Ingen endringer 20.10.2017
2 C01 Avgiverfylke Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
5 C02 Telledato Ingen endringer. 10.05.2019
3 C02 Telledato Endret i utfyllende kommentarer 20.10.2017
4 C02 Telledato Endret i utfyllende kommentarer. 04.05.2018
2 C02 Telledato Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C03 Hjemstedsfylke Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C03 Hjemstedsfylke Ingen endringer 20.10.2017
2 C03 Hjemstedsfylke Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C04 Organisasjonsnummer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C04 Organisasjonsnummer Ingen endringer 20.10.2017
2 C04 Organisasjonsnummer Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C05 Læretid fra Ingen endringer. 10.05.2019
3 C05 Læretid fra Endret i definisjon. 20.10.2017
2 C05 Læretid fra Endret i variabelnavn, definisjon, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C06 Læretid til Ingen endringer. 10.05.2019
3 C06 Læretid til Ingen endringer. 20.10.2017
2 C06 Læretid til Endret i variabelnavn, utfyllende kommentar og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C07 Avbrudd fra Ingen endringer. 10.05.2019
2 C07 Avbrudd fra Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
3 C07 Avbrudd fra Ingen endringer. 20.10.2017
4 C08 Avbrudd til Ingen endringer. 10.05.2019
2 C08 Avbrudd til Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
3 C08 Avbrudd til Ingen endringer. 20.10.2017
4 C10 Kontrakt avsluttet dato Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C10 Kontrakt avsluttet dato Endret i utfyllende kommentarer. 20.10.2017
2 C10 Kontrakt avsluttet dato Endret i variabelnavn, definisjon, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C11 Hevet av Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C11 Hevet av Ingen endringer. 20.10.2017
2 C11 Hevet av Endret i variabelnavn og navn i andre systmer. 05.08.2013
4 C12 Avslutningskode Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C12 Avslutningskode Ingen endringer. 20.10.2017
2 C12 Avslutningskode Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C13 Kontraktstype Endret i Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C13 Kontraktstype Ingen endringer. 20.10.2017
2 C13 Kontraktstype Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
5 C14 Godkjentdato Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C14 Godkjentdato Ingen endringer. 20.10.2017
4 C14 Godkjentdato Endret i utfyllende kommentar. 04.05.2018
2 C14 Godkjentdato Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C16 Netto læretid Endret i Utfyllende kommentarer. 10.05.2019
3 C16 Netto læretid Endret i utfyllende kommentarer. 20.10.2017
2 C16 Netto læretid Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C18 Netto opplæringstid Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C18 Netto opplæringstid Endret i definisjon. 20.10.2017
2 C18 Netto opplæringstid Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C19 Tilskuddsordning Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C19 Tilskuddsordning Ingen endringer 20.10.2017
2 C19 Tilskuddsordning Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C20 Stillingsprosent Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C20 Stillingsprosent Ingen endringer. 20.10.2017
2 C20 Stillingsprosent Endret i definisjon, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C21 Refusjonsfylke Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C21 Refusjonsfylke Ingen endringer. 20.10.2017
2 C21 Refusjonsfylke Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
3 C22 Brevtype Endret i Tittel, Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
5 C23 Prøvekandidattype Endret i Gyldige koder og Utfyllende kommentar. 10.05.2019
3 C23 Prøvekandidattype Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 20.10.2017
4 C23 Prøvekandidattype Endret i utfyllende kommentarer. 04.05.2018
2 C23 Prøvekandidattype Endret i gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
5 C24 Prøvenummer Ingen endringer. 10.05.2019
3 C24 Prøvenummer Endret i utfyllende kommentarer. 20.10.2017
4 C24 Prøvenummer Endret i gyldige koder og utfyllende kommentarer. 04.05.2018
2 C24 Prøvenummer Endret i definisjon, gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C25 Prøvedato Ingen endringer. 10.05.2019
3 C25 Prøvedato Ingen kommentar. 20.10.2017
2 C25 Prøvedato Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
2 C26 Prøvestatus Endret i variabelnavn, gyldige koder, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer. 05.08.2013
4 C26 Prøvestatus Ingen endring. 10.05.2019
3 C26 Prøvestatus Ingen endring. 20.10.2017
1 C27 Produksjonsdato Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C27 Produksjonsdato Ingen endringer. 10.05.2019
2 C27 Produksjonsdato Ingen endring. 20.10.2017
1 C28 Næringskode Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C28 Næringskode bedrift/skole Endret Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C28 Næringskode bedrift/skole Endret i variabelnavn og definisjon. 20.10.2017
1 C29 Sektorkode Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C29 Sektorkode bedrift/skole Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C29 Sektorkode bedrift/skole Endret i variabelnavn og definisjon. 20.10.2017
1 C32 Åpent avbrudd Ny variabel fra og med april 2013. 05.08.2013
3 C32 Åpent avbrudd Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C32 Åpent avbrudd Endret i Utfyllende kommentar. 20.10.2017
1 C33 Ønskenummer Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C33 Ønskenummer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C33 Ønskenummer Ingen endring. 20.10.2017
1 C34 Ønskestatus Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C34 Ønskestatus Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C34 Ønskestatus Ingen endring. 20.10.2017
1 C35 Forslagsnummer Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C35 Forslagsnummer Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C35 Forslagsnummer Ingen endring. 20.10.2017
1 C36 Forslagsstatus Ny variabel fra og med april 2013 05.08.2013
3 C36 Forslagsstatus Endret i Utfyllende kommentar. 10.05.2019
2 C36 Forslagsstatus Ingen endring. 20.10.2017
2 C37 Kontraktsnummer Endret i Navn i andre systemer. 10.05.2019
1 C37 Kontraktsnummer Ny variabel 04.05.2018
5 E1 Realkompetansevurdert dato Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 13.05.2015
3 E1 Realkompetansevurdert dato Oppdatert linker. 25.04.2013
4 E1 Realkompetansevurdert dato Endret i utfyllende kommentar og oppdatert linker. 16.05.2014
2 E1 Realkompetansevurdert dato Endret i definisjon, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer 15.05.2012
5 E2 Ønsket kompetanse Ingen endringer. 13.05.2015
3 E2 Ønsket kompetanse Endret i navn i andre systemer. 25.04.2013
4 E2 Ønsket kompetanse Ingen endringer. 16.05.2014
2 E2 Ønsket kompetanse Endret i utfyllende kommentarer og navn i andre systemer 15.05.2012
3 E3 Avbrudd av planlagt løp Ingen endringer 25.04.2013
4 E3 Avbrudd av planlagt løp Ingen endringer 16.05.2014
2 E3 Avbrudd av planlagt løp Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer 15.05.2012
3 E4 Bestått/fullført ønsket kompetanse Ingen endringer 25.04.2013
4 E4 Bestått/fullført ønsket kompetanse Ingen endringer 16.05.2014
2 E4 Bestått/fullført ønsket kompetanse Endret i variabelnavn, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.05.2012
3 E6 Søkerdato på VigoWeb Ingen endringer 25.04.2013
5 E6 Søkerdato på VigoWeb Ingen endringer 13.05.2015
4 E6 Søkerdato på VigoWeb Ingen endringer 16.05.2014
2 E6 Søkerdato på VigoWeb Endret i definisjon, utfyllende kommentar og navn i andre systemer 15.05.2012
4 E7 Søkt veiledning/realkompetansevurdering/opplæring Ingen endringer 13.05.2015
3 E7 Søkt veiledning/realkompetansevurdering/opplæring Ingen endringer 25.04.2013
2 E7 Søkt veiledning/realkompetansevurdering/opplæring Endret i variabelnavn, utfyllende kommentarer og navn i andre systemer 15.05.2012

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no